• โปรแกรมยืม-คืนพัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน

โปรแกรมยืม-คืนพัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน

ราคาเพียง 8,000 บาท ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (เฉพาะภายในองค์กรที่ซื้อ)

โปรแกรมสามารถประยุคต์ใช้ได้กับระบบงานที่เป็นลักษณะของการ ยืม คืน จอง ต่างๆ เช่น ระบบยืมคืนจองพัสดุ ระบบยืมคืนจองอุปกรณ์ ระบบยืมคืนจองสิ่งของต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทำให้ท่านสามารถติดตามได้ว่า สิ่งของหรืออุปกรณ์นั้น ใครยืมไป ตั้งแต่เมื่อไร ครบกำหนดคืนหรือยัง และได้นำมาคืนหรือยัง คืนวันไหน มีค่าปรับหรือไม่ เป็นต้น และรวมไปถึงระบบการจอง โดยสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำการจองและส่งคำขอจองไปยังผู้อนุมัติ และสามารถส่งคำขอจองและผลการอนุมัติผ่านทางอีเมล์ภายในสำนักงานได้

  • ราคา 8,000 บาท

รายละเอียดของโปรแกรม

1. สามารถใช้ได้กับระบบงานที่มีลักษณะของการ ยืม คืน จอง วัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ภายในสำนักงาน เพื่อเก็บข้อมูลการจอง ยืม คืน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีระบบการจอง การยืม การคืน การคิดค่าปรับ (ตั้งค่าได้ว่าจะปรับหรือไม่ปรับ) และสามารถตั้งค่าได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถยืมได้กี่วัน โดยตั้งค่าเป็นรายชิ้น แต่ละชิ้นยืมได้เป็นจำนวนวันที่แตกต่างกันตามแต่ต้องการได้ และกำหนดได้ถึงขั้นว่าการนับจำนวนวันในการยืมจะเป็นแบบรวมวันหยุดหรือไม่รวมวันหยุดได้อีกด้วย

3. มีหน้าจอฝั่งพนักงาน ให้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำคำขอจองและส่งคำขออนุมัติการจองผ่านทางอีเมล์ได้

4. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง ระบบมีความเร็ว ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ทเมื่อใช้งาน

5. ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะ ทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว) แบบ Intranet (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน) และแบบ Internet (ติดตั้งบนโฮสต์ออนไลน์ทั่วโลก)

6. ติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น

7. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Laptop (โน๊ตบุค), เครื่องพีซี (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทั่วไป), เครื่อง All in One, และเครื่อง Server

8. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำ แต่หากสเปคสูงยิ่งทำงานได้เร็ว แม้เครื่องท่านจะเป็น Pentium 4 (CPU เมื่อ 15 ปีที่แล้ว) โปรแกรมเราก็ยังรันได้

9. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง สามารถตั้งจุดบันทึกข้อมูลได้หลายจุด โดยทุกเครื่องใช้ข้อมูลทุกอย่างร่วมกัน และสามารถใช้เครื่องคอมทั่วไปเป็นเครื่องแม่ข่ายได้

10. ใช้ได้ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน

1. ฟังก์ชันบันทึกการยืม เพียงระบุรหัสสมาชิกหรือยิงบาร์โค้ดจากบัตรสมาชิก แล้วระบุว่าต้องการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ใด หรือหากสมาชิกผู้นั้นทำการจองและผ่านการอนุมัติจองแล้ว จะปรากฎรายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่จองไว้ให้เลือกทำการยืมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2. ฟังก์ชันบันทึกการคืน เพียงระบุรหัสวัสดุ/อุปกรณ์ หรือยิงบาร์โค้ดของวัสดุ/อุปกรณ์ ระบบก็จะทราบว่าผู้ยืมคือใคร และเกินกำหนดวันที่ต้องคืนหรือไม่ หากเกิดกำหนดจะคิดค่าปรับหรือไม่ ตามที่ตั้งค่าไว้ และหากคิดค่าปรับจะเป็นเงินเท่าไร ทั้งหมดนี้ระบบอัตโนมัติให้หมด ไปจนถึงการบันทึกจ่ายค่าปรับ โดยสามารถจ่ายภายหลังได้อีกด้วย

3. ฟังก์ชันดูรายการเกินกำหนดยืม ระบบจะแสดงรายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกินกำหนดยืมให้ดูได้ พร้อมทั้งแสดงจำนวนวันที่เกินกำหนดด้วย เพื่อตรวจสอบว่าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ท่านใดยืมไปแล้วยังไม่คืนตามกำหนด เพื่อติดตามทวงถามได้

4. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจอง ระบบมีหน้าจอสำหรับให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ทำการ login เข้าสู่ระบบเพื่อทำการจอง โดยจะมีรายการวัสดุ/อุปกรณ์ให้เลือกจองได้อย่างง่ายดาย พร้อมส่งอีเมล์คำขอมายังผู้อนุมัติ ทางฝั่งผู้อนุมัติก็สามารถอนุมัติคำขอได้อย่างง่ายดาย พร้อมส่งอีเมล์ตอบกลับได้เช่นกัน

5. ฟังก์ชันเกี่ยวกับสมาชิก ระบบสามารถบันทึกสมาชิกได้ทั้งแบบทีละคนและแบบนำเข้า (Import) จากไฟล์ csv และสามารถพิมพ์บัตรสมาชิกตามรูปแบบที่กำหนดได้

6. ฟังก์ชันเกี่ยวกับวัสดุ/อุปกรณ์ ระบบสามารถบันทึกวัสดุ/อุปกรณ์ได้ทั้งแบบทีละรายการและแบบนำเข้า (Import) จากไฟล์ csv

7. ฟังก์ชันจำหน่ายหรือส่งซ่อม ระบบสามารถบันทึกการจำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ ในกรณีที่วัสดุ/อุปกรณ์นั้นจำเป็นต้องถูกจำหน่ายออกไป โดยจะไม่สามารถทำการจอง ยืม คืน วัสดุฯนั้นได้อีก และการส่งซ่อมก็เช่นกัน หากวัสดุฯนั้นชำรุดจนต้องมีการส่งซ่อม สถานะของวัสดุฯนั้นก็จะกลายเป็นส่งซ่อมและไม่สามารถทำการจอง ยืม คืนได้ ในระหว่างที่กำลังซ่อมอยู่ จนกว่าจะซ่อมเสร็จก็จะมีฟังก์ชันรับคืนจากการส่งซ่อม เพื่อให้สามารถนำมาจอง ยืม คืน ได้อีกครั้ง

8. ฟังก์ชันเกี่ยวกับรายงาน ระบบสามารถแสดงรายงานต่างๆได้ เช่น รายงานสถิติการยืมคืน รายงานประวัติของวัสดุฯ รายงานสถิติการยืมมากที่สุด รายงานทะเบียนวัสดุฯ เป็นต้น

9. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน (User Account) ได้ไม่จำกัด และแต่ละ User Account สามารถกำหนดสิทธิได้อย่างละเอียด ว่าจะให้เห็นเมนูใดได้บ้างและทำอะไรกับเมนูนั้นได้บ้าง เช่น ดูได้ แต่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไม่ได้ หรือเพิ่มได้แต่ลบไม่ได้ ก็สามารถกำหนดสิทธิลักษณะนั้นได้

10. ฟังก์ชันสำหรับตั้งค่าอื่นๆ ท่านสามารถตั้งค่าข้อมูลหน่วยงานหรือองค์กร ใส่ชื่อ ใส่โลโก้ได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุค (Laptop) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องเซอเวอร์ (Server) โดยสามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนโฮสต์แบบออนไลน์ได้อีกด้วย

2. พื้นที่บนฮาร์ดดิสที่ต้องการโดยประมาณ 150 MB สำหรับไฟล์ติดตั้งของระบบ ส่วนฐานข้อมูลของระบบจะเพิ่มขนาดไปตามจำนวนข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่มากนัก เพราะพื้นที่เพียง 1 GB สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ฮาร์ดดิสเพียง 500 GB (หรือน้อยกว่า) ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ

3. แรม (RAM) นั้นไม่จำกัด เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้แม้เครื่องจะมี RAM เพียง 128 MB แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เครื่องทำงานได้รวดเร็วก็ควรจะใช้ RAM ที่มากขึ้น (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)

4. หน้าจอ (Monitor) ระบบต้องการหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป (สำหรับเครื่องพีซี) และควรตั้งความละเอียดหน้าจอไว้ที่ 1024 ขึ้นไป หรือสามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้ตามต้องการ จนกว่าระบบจะแสดงผลสวยงาม

5. เครื่องสแกนบาร์โค้ดทั่วไป (ในกรณีที่ท่านต้องการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดจากบัตรสมาชิกเท่านั้น) รองรับกับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ หากท่านใช้เครื่องโน๊ตบุค แนะนำให้ซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบสายเสียบกับช่อง USB เพราะโน๊ตบุคสมัยใหม่จะไม่มีช่อง PS2 แล้ว ดังนั้นหากท่านซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบสายเสียบแบบ PS2 มาใช้ ท่านจะไม่สามารถใช้กับเครื่องโน๊ตบุคของท่านได้ จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องพีซีที่ยังมีช่องเสียบสาย PS2 เท่านั้น

6. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบทั่วไป สำหรับพิมพ์รายงานบนกระดาษ A4 และหากท่านจำเป็นต้องพิมพ์บัตรสมาชิกที่มีบาร์โค้ดจากระบบ แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ในการพิมพ์ เนื่องจากหากใช้เครื่องดอทเมตริกซ์อาจจะทำให้เส้นบาร์โค้ดไม่ราบเรียบและจะส่งผลให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดนั้นไม่ได้

7. เครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับกระทันหัน หากมีในส่วนนี้ได้ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ระบบทำงานได้ราบลื่นและช่วยให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะหากไฟตกบ่อยจะทำให้ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ชำรุดเร็วขึ้นได้

8. โปรแกรม Acrobat Reader สำหรับแสดงผลรายงานต่างๆของระบบในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบนี้ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วย จึงจะสามารถดูรายงานต่างๆของระบบได้ หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Acrobat Reader

9. โปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome สำหรับแสดงผลหน้าจอต่างๆของโปรแกรม เพราะโปรแกรมนี้ต้องทำงานผ่านโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดีที่สุด หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดโครมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Google Chrome

1. สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ Line ID : 2306252518 หรือโทร 086-8909880 (วิโรจน์) หรืออีเมล์ virojsoft@gmail.com

2. เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (โอนเงิน) ทางร้านมีวิธีการส่งมอบโปรแกรมให้ท่านเลือกหลากหลายวิธี อาทิเช่น การรีโมทไปติดตั้ง (ต้องมีอินเตอร์เน็ท) หรือส่งไฟล์ติดตั้งพร้อมคู่มือการติดตั้งผ่านทางอีเมล์ หรือจัดส่งแผ่นซีดีไปทางไปรษณีย์ แต่ทั้งนี้สองวิธีแรกจะทำให้ท่านได้รับโปรแกรมรวดเร็วที่สุด ปกติแล้วใช้เวลาเพียง 15 นาทีหลังโอนเงิน ท่านก็จะได้รับโปรแกรมพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

3. หลังจากโอนเงินแล้วหากท่านต้องการเอกสารการรับเงิน ทางร้านจะส่ง "บิลเงินสด" ไปให้ท่านผ่านทาง EMS (ค่าส่งฟรี)

4. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และจำนวนครั้ง ทั้งนี้เฉพาะภายในองค์กรหรือหน่วยงานที่สั่งซื้อเท่านั้น

5. เรายินดีนำเข้า (Import) ข้อมูลสมาชิกให้ฟรี เพียงท่านส่งไฟล์ excel รายชื่อสมาชิกมาให้ผ่านทางเมล์ virojsoft@gmail.com หรือส่งในไลน์ โดยข้อมูลที่ต้องการมีคอลัมน์ดังนี้ รหัสสมาชิก, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล์, เบอร์โทร

6. เรายินดีให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม "ฟรี" ซึ่งการดูแลของเราคือช่วยเหลือให้คำปรึกษาท่านทุกอย่างและครอบคลุมถึงการนำเข้า (Import) ข้อมูลสมาชิก ที่เข้าใหม่ในแต่ละปีให้ด้วย

7. สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้งานโปรแกรม (Demo) เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ให้ท่าน และจะแจ้งไปทางเมล์หรือไลน์ ท่านสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ขอ

8. หากต้องการเพิ่มเติมรายงานหรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ในระบบ เราขอพิจารณาดูเป็นกรณีๆไป ว่ากรณีใดควรมีค่าใช้จ่ายหรือกรณีใดควรทำให้ฟรี แต่หากไม่มากจนเกินไปทางเรายินดีทำให้ฟรี

ภาพที่ 1 : บันทึกการยืม สำหรับบันทึกการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ โดยจะแสดงรายการวัสดุฯที่สมาชิกท่านนั้นยืมอยู่ด้วย (ถ้ามี)

ภาพที่ 2 : บันทึกการคืน สำหรับบันทึกการคืนวัสดุ/อุปกรณ์ พร้อมคำนวณค่าปรับโดยอัตโนมัติ (ถ้ามี และได้ตั้งค่าไว้ว่ามีการปรับเมื่อคืนเกินกำหนด)

ภาพที่ 3 : บันทึกการจอง สำหรับให้สมาชิกเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องการ และบันทึกส่งคำขอจองไปยังผู้อนุมัติ

ภาพที่ 4 : ข้อมูลสมาชิก สำหรับจัดการข้อมูลสมาชิก

ภาพที่ 5 : ข้อมูลวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดการข้อมูลวัสดุ/อุปกรณ์

ภาพที่ 6 : รายงาน สำหรับค้นหาเพื่อออกรายงานตามเงื่อนไขที่ต้องการ

ภาพที่ 7 : ผู้ใช้งานและสิทธิ สำหรับสร้าง User ของระบบ และกำหนดสิทธิการใช้งานหน้าจอต่างๆได้อย่างละเอียด

ภาพที่ 8 : ตั้งค่า สำหรับตั้งค่าการปรับและการยืม และสามารถตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมได้ อาทิเช่น ชื่อหน่วยงาน โลโก้ การส่งเมล์ เป็นต้น