ทดลองใช้ฟรี

แบบเต็มฟังก์ชัน ไม่มีกั๊ก เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม

ทุกโปรแกรมของเรา ท่านสามารถทดลองใช้งานฟรี 1 เดือนเต็ม แบบไม่จำกัดปริมาณข้อมูลและฟังก์ชันใดๆ เป็นโปรแกรมตัวเต็ม (Full Version)
เพียงท่านแจ้งความประสงค์ขอทดลองใช้ฟรี มาที่เรา โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้
Line ID : 2306252518
โทร : 086-890-9880 (วิโรจน์)
E-mail : virojsoft@gmail.com

และที่พิเศษคือ ตัวทดลองใช้ของเรานั้น ท่านสามารถใส่ข้อมูลจริงๆลงไปในโปรแกรมได้เลย และเมื่อท่านตัดสินใจซื้อโปรแกรมนั้นแล้ว เราสามารถย้ายข้อมูลที่ท่านใส่ไว้ ไปติดตั้งให้ท่านพร้อมกับโปรแกรมได้ทันที โดยข้อมูลไม่สูญหายไป ซึ่งทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาใส่ข้อมูลใหม่