• โปรแกรมธนาคารโรงเรียน/เงินฝากออมทรัพย์โรงเรียน

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน/เงินฝากออมทรัพย์โรงเรียน

ราคาเพียง 5,000 บาท ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (เฉพาะภายในองค์กรที่ซื้อ)

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานธนาคารโรงเรียนหรือเงินฝากออมทรัพย์โรงเรียนโดยเฉพาะ มีฟังก์ชันด้านงานธนาคารโรงเรียนอย่างครบครัน อาทิเช่น ระบบฝากเงิน ระบบถอนเงิน ระบบนำเงินฝากธนาคาร ระบบพิมพ์สมุดเงินฝาก ระบบดูยอดเงินคงเหลือ และรายงานต่างๆ

  • ราคา 5,000 บาท

รายละเอียดของโปรแกรม

1. มีความสามารถด้านการบันทึกฝากเงิน ถอนเงิน ดูยอดคงเหลือ รองรับการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดและการใช้บัตรสมาชิก

2. มีระบบฝากเงิน ระบบถอนเงิน ระบบนำเงินฝากธนาคาร ระบบพิมพ์สมุดเงินฝาก ระบบดูยอดเงินคงเหลือ ระบบรายงาน และระบบอื่นๆอย่างครบครัน

3. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง ระบบมีความเร็ว ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ทเมื่อใช้งาน

4. ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะ ทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว) แบบ Intranet (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน) และแบบ Internet (ติดตั้งบนโฮสต์ออนไลน์ทั่วโลก)

5. ติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น

6. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Laptop (โน๊ตบุค), เครื่องพีซี (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทั่วไป), เครื่อง All in One, และเครื่อง Server

7. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำ แต่หากสเปคสูงยิ่งทำงานได้เร็ว แม้เครื่องท่านจะเป็น Pentium 4 (CPU เมื่อ 15 ปีที่แล้ว) โปรแกรมเราก็ยังรันได้

8. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง สามารถตั้งจุดบันทึกข้อมูลได้หลายจุด โดยทุกเครื่องใช้ข้อมูลทุกอย่างร่วมกัน และสามารถใช้เครื่องคอมทั่วไปเป็นเครื่องแม่ข่ายได้

9. ใช้ได้กับโรงเรียน หรือชุมชน หรือโรงงาน/บริษัท ที่มีระบบออมทรัพย์ให้ฝากถอนเงินทุกประเภท

1. ฟังก์ชันบันทึกการฝากเงิน ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็ว เพียงระบุรหัสสมาชิก (สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดได้ด้วย) และยอดเงินฝาก แล้วบันทึก

2. ฟังก์ชันบันทึกการถอนเงิน ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วเช่นกัน เพียงระบุรหัสสมาชิก (สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดได้เช่นกัน) และยอดเงินถอน แล้วบันทึก

3. ฟังก์ชันดูรายการฝาก-ถอน (รายการเดินบัญชีสมุดเงินฝาก) สามารถดูรายการฝาก ถอน ของสมาชิกแต่ละคนและทุกคนได้ ทำให้ท่านทราบยอดเงินคงเหลือของแต่ละคน หรือยอดคงเหลือรวมทั้งหมดได้ พร้อมทั้งพิมพ์ออกมาได้

4. ฟังก์ชันพิมพ์สมุดเงินฝาก สามารถพิมพ์รายงานในลักษณะคล้ายๆสมุดเงินฝากธนาคาร ที่แสดงรายการเดินบัญชี ฝาก ถอน และยอดคงเหลือ เหมือนสมุดบัญชีของธนาคาร

5. ฟังก์ชันนำเงินฝากธนาคาร เพื่อบันทึกการรวบรวมเงินนำฝากธนาคาร และเก็บเป็นข้อมูลไว้ดูรายการนำเงินฝากธนาคาร และยอดเงินฝากธนาคารของแต่ละคน

6. ฟังก์ชันเกี่ยวกับสมาชิก โปรแกรมสามารถพิมพ์บัตรสมาชิกพร้อมแถบบาร์โค้ดได้ และสามารถนำเข้า (import) ข้อมูลสมาชิกจากไฟล์ excel ได้ และสามารถจำแนกประเภทสมาชิกได้

7. ฟังก์ชันคืนหุ้นสมาชิก โปรแกรมมีส่วนสำหรับบันทึกการคืนหุ้นสมาชิกที่ง่าย สะดวก โดยท่านสามารถคืนหุ้นแบบรายชั้นเรียน หรือตามที่ท่านต้องการได้ ไม่ว่าจะกรณีที่จบการศึกษา หรือลาออก หรือด้วยเหตุใดก็ตามที่จำเป็นต้องมีการคืนหุ้น และเมื่อท่านบันทึกการคืนหุ้นระบบจะเปลี่ยนแปลงสถานะของสมาชิกเพื่อให้ท่านทราบว่าสมาชิกท่านใดยังเป็นสมาชิกอยู่ หรือสมาชิกท่านใดคืนหุ้นแล้ว และสามารถออกรายงานการคืนหุ้นได้

8. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน (User Account) ได้ไม่จำกัด และแต่ละ User Account สามารถกำหนดสิทธิได้อย่างละเอียด ว่าจะให้เห็นเมนูใดได้บ้างและทำอะไรกับเมนูนั้นได้บ้าง เช่น ดูได้ แต่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไม่ได้ หรือเพิ่มได้แต่ลบไม่ได้ ก็สามารถกำหนดสิทธิลักษณะนั้นได้

9. ฟังก์ชันสำหรับตั้งค่าอื่นๆ ท่านสามารถตั้งค่าข้อมูลโรงเรียนหรือองค์กร ใส่ชื่อ ใส่โลโก้ได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุค (Laptop) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องเซอเวอร์ (Server) โดยสามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนโฮสต์แบบออนไลน์ได้อีกด้วย

2. พื้นที่บนฮาร์ดดิสที่ต้องการโดยประมาณ 150 MB สำหรับไฟล์ติดตั้งของระบบ ส่วนฐานข้อมูลของระบบจะเพิ่มขนาดไปตามจำนวนข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่มากนัก เพราะพื้นที่เพียง 1 GB สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ฮาร์ดดิสเพียง 500 GB (หรือน้อยกว่า) ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ

3. แรม (RAM) นั้นไม่จำกัด เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้แม้เครื่องจะมี RAM เพียง 128 MB แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เครื่องทำงานได้รวดเร็วก็ควรจะใช้ RAM ที่มากขึ้น (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)

4. หน้าจอ (Monitor) ระบบต้องการหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป (สำหรับเครื่องพีซี) และควรตั้งความละเอียดหน้าจอไว้ที่ 1024 ขึ้นไป หรือสามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้ตามต้องการ จนกว่าระบบจะแสดงผลสวยงาม

5. เครื่องสแกนบาร์โค้ดทั่วไป (ในกรณีที่ท่านต้องการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดจากบัตรสมาชิกเท่านั้น) รองรับกับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ หากท่านใช้เครื่องโน๊ตบุค แนะนำให้ซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบสายเสียบกับช่อง USB เพราะโน๊ตบุคสมัยใหม่จะไม่มีช่อง PS2 แล้ว ดังนั้นหากท่านซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบสายเสียบแบบ PS2 มาใช้ ท่านจะไม่สามารถใช้กับเครื่องโน๊ตบุคของท่านได้ จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องพีซีที่ยังมีช่องเสียบสาย PS2 เท่านั้น

6. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบทั่วไป สำหรับพิมพ์รายงานบนกระดาษ A4 และหากท่านจำเป็นต้องพิมพ์บัตรสมาชิกที่มีบาร์โค้ดจากระบบ แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ในการพิมพ์ เนื่องจากหากใช้เครื่องดอทเมตริกซ์อาจจะทำให้เส้นบาร์โค้ดไม่ราบเรียบและจะส่งผลให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดนั้นไม่ได้

7. เครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับกระทันหัน หากมีในส่วนนี้ได้ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ระบบทำงานได้ราบลื่นและช่วยให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะหากไฟตกบ่อยจะทำให้ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ชำรุดเร็วขึ้นได้

8. โปรแกรม Acrobat Reader สำหรับแสดงผลรายงานต่างๆของระบบในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบนี้ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วย จึงจะสามารถดูรายงานต่างๆของระบบได้ หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Acrobat Reader

9. โปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome สำหรับแสดงผลหน้าจอต่างๆของโปรแกรม เพราะโปรแกรมนี้ต้องทำงานผ่านโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดีที่สุด หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดโครมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Google Chrome

1. สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ Line ID : 2306252518 หรือโทร 086-8909880 (วิโรจน์) หรืออีเมล์ virojsoft@gmail.com

2. เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (โอนเงิน) ทางร้านมีวิธีการส่งมอบโปรแกรมให้ท่านเลือกหลากหลายวิธี อาทิเช่น การรีโมทไปติดตั้ง (ต้องมีอินเตอร์เน็ท) หรือส่งไฟล์ติดตั้งพร้อมคู่มือการติดตั้งผ่านทางอีเมล์ หรือจัดส่งแผ่นซีดีไปทางไปรษณีย์ แต่ทั้งนี้สองวิธีแรกจะทำให้ท่านได้รับโปรแกรมรวดเร็วที่สุด ปกติแล้วใช้เวลาเพียง 15 นาทีหลังโอนเงิน ท่านก็จะได้รับโปรแกรมพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

3. หลังจากโอนเงินแล้วหากท่านต้องการเอกสารการรับเงิน ทางร้านจะส่ง "บิลเงินสด" ไปให้ท่านผ่านทาง EMS (ค่าส่งฟรี)

4. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และจำนวนครั้ง ทั้งนี้เฉพาะภายในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สั่งซื้อเท่านั้น

5. เรายินดีนำเข้า (Import) ข้อมูลสมาชิกให้ฟรี เพียงท่านส่งไฟล์ excel รายชื่อนักเรียนหรือสมาชิกมาให้ผ่านทางเมล์ virojsoft@gmail.com หรือส่งในไลน์ โดยข้อมูลที่ต้องการมีคอลัมน์ดังนี้ รหัสสมาชิก, ชื่อ-นามสกุล, ห้องเรียน, เลขที่ ในส่วนห้องเรียนและเลขที่นั้น จะไม่มีข้อมูลส่งมาก็ได้ แต่หากมีก็จะดีกว่ามาก เพราะจะทำให้ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาสมาชิกของโปรแกรมได้ละเอียดยิ่งขึ้น และแนะนำให้ใช้รหัสนักเรียนเป็นรหัสสมาชิกของโปรแกรมในกรณีที่ท่านเป็นโรงเรียน แต่หากไม่ใช่ แนะนำให้ท่านตั้งรหัสสมาชิกขึ้นมาเองด้วยตัวเลข 4-6 หลัก

6. เรายินดีให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม "ฟรี" ซึ่งการดูแลของเราคือช่วยเหลือให้คำปรึกษาท่านทุกอย่างและครอบคลุมถึงการนำเข้า (Import) ข้อมูลนักเรียน/สมาชิก ที่เข้าใหม่ในแต่ละปีให้ด้วย

7. สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้งานโปรแกรม (Demo) เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ให้ท่าน และจะแจ้งไปทางเมล์หรือไลน์ ท่านสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ขอ

8. หากต้องการเพิ่มเติมรายงานหรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ในระบบ เราขอพิจารณาดูเป็นกรณีๆไป ว่ากรณีใดควรมีค่าใช้จ่ายหรือกรณีใดควรทำให้ฟรี แต่หากไม่มากจนเกินไปทางเรายินดีทำให้ฟรี

ภาพที่ 1 : บันทึกฝากเงิน สำหรับบันทึกการฝากเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพที่ 2 : บันทึกถอนเงิน สำหรับบันทึกการถอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพที่ 3 : พิมพ์สมุดเงินฝาก สำหรับพิมพ์สมุดเงินฝากคล้ายสมุดเดินบัญชีธนาคาร

ภาพที่ 4 : รายงานสมุดเงินฝาก ตัวอย่างรายงานสมุดเงินฝาก แสดงรายการฝาก ถอน คงเหลือ (คล้ายสมุดเดินบัญชีธนาคาร)

ภาพที่ 5 : นำเงินฝากธนาคาร สำหรับบันทึกการรวบรวมเงินนำฝากธนาคารของสมาชิกแต่ละคน

ภาพที่ 6 : สมาชิก ครบครันไปด้วยฟังก์ชันสำหรับจัดการข้อมูลสมาชิก และสามารถ Import จากไฟล์ Excel ได้ และสามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้

ภาพที่ 7 : ผู้ใช้งานและสิทธิ สำหรับสร้าง User ของระบบ และกำหนดสิทธิการใช้งานหน้าจอต่างๆได้อย่างละเอียด

ภาพที่ 8 : ตั้งค่า สำหรับตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม และสามารถใส่ข้อมูลชื่อโรงเรียนหรือองค์กร และโลโก้ได้