• โปรแกรมห้องสมุด

โปรแกรมห้องสมุด

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (เฉพาะภายในองค์กรที่ซื้อ)

ใช้ได้กับห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดทั่วไป มีฟังก์ชันครบครัน ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน

ประกอบด้วย 3 งานหลักคือ งานบรรณารักษ์ งานสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด และงานสืบค้น รองรับการติดตั้งและใช้งานทั้งแบบเครือข่ายภายใน ออนไลน์ และออฟไลน์ สามารถให้บริการยืมคืนด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดได้

การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานกว่า 44 ราย ทั่วประเทศ

  • ราคา 8,000 บาท

รายละเอียดของโปรแกรม

1. มีความสามารถด้านงานห้องสมุดอย่างครบครัน รองรับการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

2. มีระบบยืมคืน ระบบค่าปรับ ระบบลงทะเบียนหนังสือ/สื่อมัลติมีเดีย/นิตยสารวารสาร ระบบสมาชิก ระบบสืบค้น ระบบเก็บสถิติการเข้าใช้งาน ระบบรายงาน และระบบอื่นๆอย่างครบครัน

3. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง ระบบมีความเร็ว ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ทเมื่อใช้งาน

4. ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะ ทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว) แบบ Intranet (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน) และแบบ Internet (ติดตั้งบนโฮสต์ออนไลน์ทั่วโลก)

5. ติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น

6. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Laptop (โน๊ตบุค), เครื่องพีซี (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทั่วไป), เครื่อง All in One, และเครื่อง Server

7. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำ แต่หากสเปคสูงยิ่งทำงานได้เร็ว แม้เครื่องท่านจะเป็น Pentium 4 (CPU เมื่อ 15 ปีที่แล้ว) โปรแกรมเราก็ยังรันได้

8. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง สามารถติดตั้งแบบเครือข่ายภายในให้มีส่วนสำหรับบรรณารักษ์ที่ให้บริการยืมคืน และมีส่วนสำหรับให้นักเรียนสืบค้น และมีส่วนสำหรับเก็บสถิติการเข้าใช้งาน โดยทุกเครื่องใช้ข้อมูลทุกอย่างร่วมกัน และสามารถใช้เครื่องคอมทั่วไปเป็นเครื่องแม่ข่ายได้

9. ใช้ได้กับห้องสมุดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

1. ฟังก์ชันเกี่ยวกับบริการยืม โปรแกรมมีหน้าจอบันทึกการยืมที่ใช้งานง่าย สามารถยืมหลายเล่มพร้อมกันได้ และสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดยิงบาร์โค้ดหนังสือเพื่อบันทึกการยืมได้ ทำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ฟังก์ชันเกี่ยวกับบริการคืน โปรแกรมสามารถบันทึกการคืนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยการสแกนบาร์โค้ดหนังสือตามที่สมาชิกต้องการคืน แบบหลายเล่มพร้อมกันได้

3. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการปรับกรณียืมเกินกำหนด โปรแกรมสามารถคำนวณค่าปรับกรณียืมเกินกำหนดได้ และโปรแกรมสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้มีการปรับหรือไม่ปรับ และหากปรับจะปรับวันละกี่บาท แบบนับรวมหรือไม่รวมวันหยุดได้อีกด้วย รวมไปถึงสามารถกำหนดได้ว่าหนังสือแต่ละเล่มจะให้ยืมได้กี่วัน โดยไม่เท่ากันได้

4. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทะเบียนหนังสือ, สื่อโสตทัศนวัสดุ (มัลติมีเดีย), นิตยสาร/วารสาร โปรแกรมแบ่งสิ่งที่สามารถยืมได้ออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ หนังสือ, สื่อโสตทัศนวัสดุ และนิตยสาร/วารสาร โดยสื่อโสตทัศนวัสดุ หมายถึงสื่อต่างๆ เช่น แผ่นซีดี, เทป, วีดีโอ เป็นต้น โปรแกรมมีหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย พร้อมฟังก์ชันสำหรับการ "คัดลอก" ข้อมูลจากหนังสือเล่มเก่าที่เคยบันทึกไปแล้ว เพื่อลดเวลาในการกรอกข้อมูลได้ด้วย

5. ฟังก์ชันเกี่ยวกับสมาชิกและบัตรสมาชิก โปรแกรมมีหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลสมาชิกที่ใช้งานง่าย หรือจะให้เรานำเข้า (Import) จากไฟล์ excel ทางเราก็ยินดี และสามารถกำหนดรูปแบบของบัตรสมาชิกที่มีแถบบาร์โค้ดได้ โดยโปรแกรมจะนำข้อมูลสมาชิกไปแสดงเป็นบัตรสมาชิกได้ตามรูปแบบที่ท่านกำหนดไว้ พร้อมให้ท่านตัดไปเคลือบและทำเป็นบัตรสมาชิกได้อย่างง่ายดาย

6. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจำหน่ายและส่งซ่อม โปรแกรมมีหน้าจอสำหรับบันทึกหนังสือที่ถูกจำหน่าย หรือหนังสือที่กำลังส่งซ่อมอยู่ พร้อมกับหน้ารับคืนหลังจากการส่งซ่อม เพื่อพร้อมให้บริการยืมต่อไป และหนังสือใดที่อยู่ระหว่างส่งซ่อมหรือถูกจำหน่าย จะไม่สามารถยืมได้

7. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการแนะนำหนังสือน่าอ่าน โปรแกรมมีหน้าจอสำหรับให้บรรณารักษ์เผยแพร่ข้อมูลหนังสือน่าอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือเล่มนั้นให้มากขึ้น

8. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการบันทึกสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด โปรแกรมมีระบบสำหรับบันทึกการเข้าใช้งานห้องสมุดโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบอ่านอัตโนมัติ ทำการสแกนจากบัตรสมาชิก โดยระบบนี้จะตั้งและแสดงอยู่ด้านหน้าทางเข้าห้องสมุด เมื่อสมาชิกเดินเข้ามาจะพบกับเครื่องคอมนี้ก่อนแล้วนำบัตรสมาชิกไปผ่านลำแสงของเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบที่ตั้งค่าให้อ่านอัตโนมัติ แล้วระบบจะทำการเก็บข้อมูลการเข้าใช้ครั้งนั้นไว้ และนำไปออกรายงานสถิติการเข้าใช้บริการได้

9. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการสืบค้น โปรแกรมมีหน้าจอสำหรับให้สมาชิกทำการสืบค้นหาหนังสือ, สื่อโสตทัศนวัสดุ และนิตยสาร/วารสาร ภายในห้องสมุดได้ โดยการค้นหาจะใช้การระบุเพียงบางส่วนของประโยคที่อยู่ในรายละเอียดหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนของชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง หรือคำส่วนหนึ่งส่วนใดในรายละเอียดของหนังสือ ก็จะปรากฎรายการหนังสือเล่มนั้นออกมาทันที พร้อมกับแสดงสถานะว่าสามารถยืมได้หรือไม่

10. ฟังก์ชันเกี่ยวกับรายงานสถิติต่างๆ เช่น รายงานสถิติการยืม/คืนของหนังสือแต่ละเล่ม, สถิติการยืมมากที่สุด, สถิติการเข้าใช้บริการ โดยทั้งหมดสามารถแบ่งตามช่วงเวลา รายเดือน รายปี หรือช่วงวันที่ได้

11. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน (User Account) ได้ไม่จำกัด และแต่ละ User Account สามารถกำหนดสิทธิได้อย่างละเอียด ว่าจะให้เห็นเมนูใดได้บ้างและทำอะไรกับเมนูนั้นได้บ้าง เช่น ดูได้ แต่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไม่ได้ หรือเพิ่มได้แต่ลบไม่ได้ ก็สามารถกำหนดสิทธิลักษณะนั้นได้

12. ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าระบบ โปรแกรมนี้สามารถตั้งค่าได้ ท่านสามารถเลือกได้ว่า ห้องสมุดของท่านเป็นประเภทใด เช่น ห้องสมุดโรงเรียน หรือห้องสมุดอื่นๆทั่วไป เป็นต้น โดยเมื่อท่านเลือกประเภทแล้ว ระบบจะทำการแสดงเมนูต่างๆให้สอดคล้องกับประเภทที่ท่านเลือกโดยอัตโนมัติ เช่นหากท่านเลือกห้องสมุดที่ไม่ใช่โรงเรียน ระบบก็จะไม่แสดงเมนูเกี่ยวกับนักเรียน และถ้อยคำที่ใช้ในบางจุดก็จะเปลี่ยนไป เช่น ไม่มีคำว่าปีการศึกษา ไม่มีคำว่าห้องเรียน ชั้นเรียน เป็นต้น และนอกจากนั้นท่านยังสามารถตั้งค่าชื่อรอบปีได้เอง เช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, งวด เป็นต้น

13. ฟังก์ชันสำหรับตั้งค่าอื่นๆ ท่านสามารถตั้งค่าข้อมูลห้องสมุด ใส่ชื่อห้องสมุด ใส่โลโก้ได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุค (Laptop) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องเซอเวอร์ (Server) โดยสามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนโฮสต์แบบออนไลน์ได้อีกด้วย

2. พื้นที่บนฮาร์ดดิสที่ต้องการโดยประมาณ 160 MB สำหรับไฟล์ติดตั้งของระบบ ส่วนฐานข้อมูลของระบบจะเพิ่มขนาดไปตามจำนวนข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่มากนัก เพราะพื้นที่เพียง 1 GB สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ฮาร์ดดิสเพียง 500 GB (หรือน้อยกว่า) ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ

3. แรม (RAM) นั้นไม่จำกัด เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้แม้เครื่องจะมี RAM เพียง 128 MB แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เครื่องทำงานได้รวดเร็วก็ควรจะใช้ RAM ที่มากขึ้น (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)

4. หน้าจอ (Monitor) ระบบต้องการหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป (สำหรับเครื่องพีซี) และควรตั้งความละเอียดหน้าจอไว้ที่ 1024 ขึ้นไป หรือสามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้ตามต้องการ จนกว่าระบบจะแสดงผลสวยงาม

5. เครื่องสแกนบาร์โค้ดทั่วไป รองรับกับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ หากท่านใช้เครื่องโน๊ตบุค แนะนำให้ซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบสายเสียบกับช่อง USB เพราะโน๊ตบุคสมัยใหม่จะไม่มีช่อง PS2 แล้ว ดังนั้นหากท่านซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบสายเสียบแบบ PS2 มาใช้ ท่านจะไม่สามารถใช้กับเครื่องโน๊ตบุคของท่านได้ จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องพีซีที่ยังมีช่องเสียบสาย PS2 เท่านั้น

6. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบทั่วไป สำหรับพิมพ์รายงานบนกระดาษ A4 และหากท่านจำเป็นต้องพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือจากระบบ แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ในการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ เนื่องจากหากใช้เครื่องดอทเมตริกซ์อาจจะทำให้เส้นบาร์โค้ดไม่ราบเรียบและจะส่งผลให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดนั้นไม่ได้

7. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Print Slip) ในกรณีที่ท่านต้องการพิมพ์ใบเสร็จค่าปรับเท่านั้น หากท่านไม่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ก็ไม่จำเป็นต้องมีในส่วนนี้ โปรแกรมสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการพิมพ์ใบเสร็จหรือไม่ ดังนั้นหากไม่มีในส่วนนี้ก็ไม่กระทบกับการทำงานของโปรแกรมแต่อย่างใด

8. เครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับกระทันหัน หากมีในส่วนนี้ได้ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ระบบทำงานได้ราบลื่นและช่วยให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะหากไฟตกบ่อยจะทำให้ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ชำรุดเร็วขึ้นได้

9. โปรแกรม Acrobat Reader สำหรับแสดงผลรายงานต่างๆของระบบในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบนี้ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วย จึงจะสามารถดูรายงานต่างๆของระบบได้ หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Acrobat Reader

10. โปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome สำหรับแสดงผลหน้าจอต่างๆของโปรแกรม เพราะโปรแกรมนี้ต้องทำงานผ่านโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดีที่สุด หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดโครมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Google Chrome

1. สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ Line ID : 2306252518 หรือโทร 086-8909880 (วิโรจน์) หรืออีเมล์ virojsoft@gmail.com

2. เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (โอนเงิน) ทางร้านมีวิธีการส่งมอบโปรแกรมให้ท่านเลือกหลากหลายวิธี อาทิเช่น การรีโมทไปติดตั้ง (ต้องมีอินเตอร์เน็ท) หรือส่งไฟล์ติดตั้งพร้อมคู่มือการติดตั้งผ่านทางอีเมล์ หรือจัดส่งแผ่นซีดีไปทางไปรษณีย์ แต่ทั้งนี้สองวิธีแรกจะทำให้ท่านได้รับโปรแกรมรวดเร็วที่สุด ปกติแล้วใช้เวลาเพียง 15 นาทีหลังโอนเงิน ท่านก็จะได้รับโปรแกรมพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

3. หลังจากโอนเงินแล้วหากท่านต้องการเอกสารการรับเงิน ทางร้านจะส่ง "บิลเงินสด" ไปให้ท่านผ่านทาง EMS (ค่าส่งฟรี)

4. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และจำนวนครั้ง ทั้งนี้เฉพาะภายในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สั่งซื้อเท่านั้น

5. เรายินดีนำเข้า (Import) ข้อมูลสมาชิกให้ฟรี เพียงท่านส่งไฟล์ excel รายชื่อนักเรียนหรือสมาชิกมาให้ผ่านทางเมล์ virojsoft@gmail.com หรือส่งในไลน์ โดยข้อมูลที่ต้องการมีคอลัมน์ดังนี้ รหัสสมาชิก, ชื่อ-นามสกุล, ห้องเรียน, เลขที่ ในส่วนห้องเรียนและเลขที่นั้น จะไม่มีข้อมูลส่งมาก็ได้ แต่หากมีก็จะดีกว่ามาก เพราะจะทำให้ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาสมาชิกของโปรแกรมได้ละเอียดยิ่งขึ้น และแนะนำให้ใช้รหัสนักเรียนเป็นรหัสสมาชิกของโปรแกรมในกรณีที่ท่านเป็นห้องสมุดโรงเรียน แต่หากไม่ใช่ แนะนำให้ท่านตั้งรหัสสมาชิกขึ้นมาเองด้วยตัวเลข 4-6 หลัก

6. เรายินดีให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม "ฟรี" ซึ่งการดูแลของเราคือช่วยเหลือให้คำปรึกษาท่านทุกอย่างและครอบคลุมถึงการนำเข้า (Import) ข้อมูลนักเรียน/สมาชิก ที่เข้าใหม่ในแต่ละปีให้ด้วย

7. สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้งานโปรแกรม (Demo) เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ให้ท่าน และจะแจ้งไปทางเมล์หรือไลน์ ท่านสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ขอ

8. หากต้องการเพิ่มเติมรายงานหรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ในระบบ เราขอพิจารณาดูเป็นกรณีๆไป ว่ากรณีใดควรมีค่าใช้จ่ายหรือกรณีใดควรทำให้ฟรี แต่หากไม่มากจนเกินไปทางเรายินดีทำให้ฟรี

ร.ร.ท่าลี่วิทยา   จ.ขอนแก่น
ร.ร.บ้านยางชุม   จ.เพชรบุรี
ร.ร.คลองสระ   จ.ปทุมธานี
ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ   จ.นครศรีธรรมราช
ร.ร.อนุบาลเทพารักษ์   จ.สมุทรปราการ
ร้านศุภนิดาวัสดุ   จ.กรุงเทพฯ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด   จ.ตาก
ร.ร.มกุฎเมือง   จ.ระยอง
ร.ร.เวียงสะอาดพิทยาคม   จ.ขอนแก่น
ร.ร.สกลทวาปี   จ.สกลนคร
ร.ร.แม่เมาะวิทยา   จ.ลำปาง
ร.ร.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย   จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท   จ.ชัยนาท
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา   จ.นครราชสีมา
ร.ร.เจริญศิลป์   จ.แพร่
ร.ร.ถลางพระนางสร้าง   จ.ภูเก็ต
ร.ร.สุรินทรศึกษา   จ.สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพฝาง   จ.เชียงใหม่
ร.ร.บ้านดุงวิทยา   จ.อุดรธานี
ร.ร.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"   จ.สกลนคร
เทศบาลนครนนทบุรี   จ.นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา   จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ   จ.อุบลราชธานี
ภาควิชาสถิติ มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   จ.กรุงเทพฯ
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช   จ.เชียงใหม่
ร.ร.บ้านใหม่เกษม   จ.นครราชสีมา
ร.ร.เทศบาลตลาดแค   จ.นครราชสีมา
ร.ร.เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)   จ.ระนอง
ร.ร.ศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น   จ.อุบลราชธานี
ร.ร.สุขานารี   จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านหนองสังข์   จ.สระแก้ว
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา   จ.นครราชสีมา
ร.ร.พุทธยาศรม   จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร.วัดอุทัยธาราม   จ.กรุงเทพฯ
ร.ร.สีคิ้วผดุงสวัสดิ์วิทยา   จ.นครราชสีมา
ร.ร.วัดช่องเขา   จ.สงขลา
ร.ร.นิคมสงเคราะห์   จ.ระนอง
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา   จ.ชัยภูมิ
ร.ร.อนุบาลพังงา   จ.พังงา
สถาบันรัชต์ภาคย์   จ.ลพบุรี
สถาบันรัชต์ภาคย์   จ.นครศรีธรรมราช
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม   จ.ชลบุรี
ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม   จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 1 : บันทึกการยืม หน้าจอใช้งานง่าย รองรับการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดทั้งบัตรสมาชิกและหนังสือ

ภาพที่ 2 : บันทึกการคืน รองรับการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด และสามารถคิดค่าปรับได้ถ้ามีการยืมเกินกำหนด

ภาพที่ 3 : หนังสือ สามารถลงทะเบียนหนังสือได้ไม่จำกัด

ภาพที่ 4 : สื่อโสตทัศนวัสดุ (สื่อมัลติมีเดีย) สามารถลงทะเบียนสื่อโสตทัศนวัสดุได้ไม่จำกัด

ภาพที่ 5 : นิตยสาร/วารสาร สามารถลงทะเบียนนิตยสาร/วารสารได้ไม่จำกัด

ภาพที่ 6 : สมาชิก นำเข้าข้อมูลสมาชิกจากไฟล์ Excel ได้ และสามารถพิมพ์บัตรสมาชิกพร้อมแถบบาร์โค้ดได้

ภาพที่ 7 : บัตรสมาชิก สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกพร้อมแถบบาร์โค้ดและกำหนดรูปแบบและข้อมูลบนบัตรได้ตามต้องการ

ภาพที่ 8 : สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหนังสือ สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหนังสือสำหรับนำไปติดที่หนังสือได้

ภาพที่ 9 : รายงานทะเบียน สามารถพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือ สื่อโสตฯ นิตยสาร/วารสาร ได้ และ สามารถ Export เป็น Excel ได้

ภาพที่ 10 : รายงานสถิติการยืม สามารถพิมพ์รายงานสถิติการยืมได้ และสามารถ Export เป็น Excel ได้

ภาพที่ 11 : รายงานสถิติการยืมมากที่สุด สามารถพิมพ์รายงานสถิติการยืมมากที่สุด และสามารถ Export เป็น Excel ได้

ภาพที่ 12 : รายงานสถิติการเข้าใช้บริการ สามารถพิมพ์รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ และ Export เป็น Excel ได้

ภาพที่ 13 : ผู้ใช้งานและสิทธิ สำหรับสร้าง User ของระบบ และกำหนดสิทธิการใช้งานหน้าจอต่างๆได้อย่างละเอียด

ภาพที่ 14 : ข้อมูลพื้นฐาน สำหรับกำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ เพื่อให้ส่วนงานอื่นๆนำไปใช้งานหรือใช้ในการคำนวณต่างๆ

ภาพที่ 15 : ตั้งค่าการปรับและการยืม สำหรับตั้งค่าเงื่อนไขการปรับและการยืม

ภาพที่ 16 : เก็บสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด หน้าจอสำหรับบันทึกเก็บสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านบัตรสมาชิกขณะเข้าใช้ห้องสมุดได้

ภาพที่ 17 : สืบค้นห้องสมุด หน้าจอสำหรับให้สมาชิกใช้สืบค้นหนังสือในห้องสมุด โดยสามารถค้นหาด้วยประโยคหรือคำจากทุกรายละเอียดของหนังสือได้