• โปรแกรมตัด/เพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน

โปรแกรมตัด/เพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน

ราคาเพียง 5,000 บาท ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (เฉพาะภายในองค์กรที่ซื้อ)

สามารถบันทึกการตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีหน้าจอที่ใช้ง่ายคล้ายหน้าแบบฟอร์มกระดาษ หรือแบบฟอร์มใน Excel ท่านสามารถหยอดคะแนนตามช่องต่างๆของแต่ละข้อแล้วระบบจะคำนวณคะแนนของแต่ละช่องเป็นผลลัพธ์ให้คล้ายกับการใช้ Excel แต่โปรแกรมของเราเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลที่จะสามารถสืบค้นและนำไปใช้งานได้ง่ายยิ่งกว่า พร้อมกับฟังก์ชันสำหรับพิมพ์ออกมาเป็นแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดาย

และโปรแกรมสามารถกำหนดข้อมูล หมวดมาตราการลงโทษ, มาตราการลงโทษ และเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ ได้อย่างอิสระ ไม่มีการกำหนดหัวข้อตายตัว เพราะแต่ละโรงเรียนอาจจะมีการกำหนดที่ไม่เหมือนกันได้

  • ราคา 5,000 บาท

รายละเอียดของโปรแกรม

1. สามารถบันทึกการตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤติได้อย่างสะดวก หน้าจอคล้ายแบบฟอร์มกระดาษหรือ Excel ที่ท่านคุ้นเคย และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นแบบฟอร์มได้

2. สามารถกำหนดข้อมูลหมวดมาตราการลงโทษ, มาตราการลงโทษ และเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ ได้อย่างอิสระ ไม่มีการกำหนดหัวข้อตายตัว

3. สามารถออกรายงานคะแนนคงเหลือแบบรายห้องและรายบุคคล และสามารถออกรายงานการหัก/เพิ่มคะแนนรายวันหรือตามช่วงวันที่ต้องการได้

4. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง ระบบมีความเร็ว ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ทเมื่อใช้งาน

5. ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะ ทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว) แบบ Intranet (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน) และแบบ Internet (ติดตั้งบนโฮสต์ออนไลน์ทั่วโลก)

6. ติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น

7. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Laptop (โน๊ตบุค), เครื่องพีซี (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทั่วไป), เครื่อง All in One, และเครื่อง Server

8. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำ แต่หากสเปคสูงยิ่งทำงานได้เร็ว แม้เครื่องท่านจะเป็น Pentium 4 (CPU เมื่อ 15 ปีที่แล้ว) โปรแกรมเราก็ยังรันได้

9. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง สามารถตั้งจุดบันทึกข้อมูลได้หลายจุด โดยทุกจุดใช้ข้อมูลทุกอย่างร่วมกัน เรียกดูข้อมูลได้พร้อมกัน และสามารถใช้เครื่องคอมทั่วไปเป็นเครื่องแม่ข่ายได้

1. ฟังก์ชันบันทึกตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤติ สามารถบันทึกการตัดคะแนน ตามหมวดและมาตราการลงโทษที่กำหนดไว้ได้ และสามารถบันทึกการเพิ่มคะแนนตามเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติที่กำหนดไว้ได้ และสามารถนำคะแนนที่ถูกตัดและได้รับเพิ่มมาคำนวณเป็นผลรวมและคะแนนคงเหลือได้อย่างถูกต้อง ในหน้าจอเดียวกัน

2. ฟังก์ชันพิมพ์แบบฟอร์ม สามารถพิมพ์แบบบันทึกตัด/เพิ่มคะแนนพฤติกรรมนักเรียนได้

3. ฟังก์ชันรายงานคะแนนคงเหลือและรายงานการหัก/เพิ่มคะแนนรายวัน สามารถพิมพ์รายงานแบบรายห้องเรียนหรือรายบุคคลได้

4. ฟังก์ชันข้อมูลนักเรียน สามารถ Import ข้อมูลนักเรียนจากไฟล์ Excel ได้ และสามารถบันทึกทีละคนได้

5. ฟังก์ชันกำหนดหมวดมาตราการลงโทษ สามารถบันทึกข้อมูลหมวดมาตราการลงโทษตามที่โรงเรียนของท่านกำหนดไว้ได้

6. ฟังก์ชันกำหนดมาตราการลงโทษ สามารถบันทึกข้อมูลมาตราการลงโทษและคะแนนในแต่ละข้อตามที่โรงเรียนของท่านกำหนดไว้ได้

7. ฟังก์ชันกำหนดเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ สามารถบันทึกข้อมูลเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติและคะแนนในแต่ละข้อตามที่โรงเรียนของท่านกำหนดไว้ได้

8. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน (User Account) ได้ไม่จำกัด และแต่ละ User Account สามารถกำหนดสิทธิได้อย่างละเอียด ว่าจะให้เห็นเมนูใดได้บ้างและทำอะไรกับเมนูนั้นได้บ้าง เช่น ดูได้ แต่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไม่ได้ หรือเพิ่มได้แต่ลบไม่ได้ ก็สามารถกำหนดสิทธิลักษณะนั้นได้

9. ฟังก์ชันสำหรับตั้งค่า ท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรม โดยใส่ชื่อโรงเรียน และใส่โลโก้ของโรงเรียนได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุค (Laptop) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องเซอเวอร์ (Server) โดยสามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนโฮสต์แบบออนไลน์ได้อีกด้วย

2. พื้นที่บนฮาร์ดดิสที่ต้องการโดยประมาณ 150 MB สำหรับไฟล์ติดตั้งของระบบ ส่วนฐานข้อมูลของระบบจะเพิ่มขนาดไปตามจำนวนข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่มากนัก เพราะพื้นที่เพียง 1 GB สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ฮาร์ดดิสเพียง 500 GB (หรือน้อยกว่า) ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ

3. แรม (RAM) นั้นไม่จำกัด เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้แม้เครื่องจะมี RAM เพียง 128 MB แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เครื่องทำงานได้รวดเร็วก็ควรจะใช้ RAM ที่มากขึ้น (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)

4. หน้าจอ (Monitor) ระบบต้องการหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป (สำหรับเครื่องพีซี) และควรตั้งความละเอียดหน้าจอไว้ที่ 1024 ขึ้นไป หรือสามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้ตามต้องการ จนกว่าระบบจะแสดงผลสวยงาม

5. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบทั่วไป สำหรับพิมพ์รายงานบนกระดาษ A4

6. เครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับกระทันหัน หากมีในส่วนนี้ได้ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ระบบทำงานได้ราบลื่นและช่วยให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะหากไฟตกบ่อยจะทำให้ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ชำรุดเร็วขึ้นได้

7. โปรแกรม Acrobat Reader สำหรับแสดงผลรายงานต่างๆของระบบในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบนี้ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วย จึงจะสามารถดูรายงานต่างๆของระบบได้ หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Acrobat Reader

8. โปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome สำหรับแสดงผลหน้าจอต่างๆของโปรแกรม เพราะโปรแกรมนี้ต้องทำงานผ่านโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดีที่สุด หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดโครมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Google Chrome

1. สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ Line ID : 2306252518 หรือโทร 086-8909880 (วิโรจน์) หรืออีเมล์ virojsoft@gmail.com

2. เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (โอนเงิน) ทางร้านมีวิธีการส่งมอบโปรแกรมให้ท่านเลือกหลากหลายวิธี อาทิเช่น การรีโมทไปติดตั้ง (ต้องมีอินเตอร์เน็ท) หรือส่งไฟล์ติดตั้งพร้อมคู่มือการติดตั้งผ่านทางอีเมล์ หรือจัดส่งแผ่นซีดีไปทางไปรษณีย์ แต่ทั้งนี้สองวิธีแรกจะทำให้ท่านได้รับโปรแกรมรวดเร็วที่สุด ปกติแล้วใช้เวลาเพียง 15 นาทีหลังโอนเงิน ท่านก็จะได้รับโปรแกรมพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

3. หลังจากโอนเงินแล้วหากท่านต้องการเอกสารการรับเงิน ทางร้านจะส่ง "บิลเงินสด" ไปให้ท่านผ่านทาง EMS (ค่าส่งฟรี)

4. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และจำนวนครั้ง ทั้งนี้เฉพาะภายในองค์กรที่สั่งซื้อเท่านั้น

5. เรายินดีให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม "ฟรี"

6. สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้งานโปรแกรม (Demo) เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ให้ท่าน และจะแจ้งไปทางเมล์หรือไลน์ ท่านสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ขอ

7. หากต้องการเพิ่มเติมรายงานหรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ในระบบ เราขอพิจารณาดูเป็นกรณีๆไป ว่ากรณีใดควรมีค่าใช้จ่ายหรือกรณีใดควรทำให้ฟรี แต่หากไม่มากจนเกินไปทางเรายินดีทำให้ฟรี

ภาพที่ 1 : บันทึกตัด/เพิ่มคะแนนความประพฤติ สำหรับบันทึกตัดหรือเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนแต่ละคน

ภาพที่ 2 : ตรวจสอบคะแนนคงเหลือ สำหรับตรวจสอบคะแนนคงเหลือของนักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งสามารถไปยังหน้าจอหัก/เพิ่มคะแนนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพที่ 3 : รายงานแบบบันทึกตัด/เพิ่มคะแนนพฤติกรรมนักเรียน สามารถพิมพ์รายงานแบบบันทึกตัด/เพิ่มคะแนนพฤติกรรมนักเรียนได้

ภาพที่ 4 : หมวดมาตราการลงโทษ สามารถกำหนดหมวดมาตราการลงโทษได้

ภาพที่ 5 : มาตราการลงโทษ สามารถกำหนดมาตราการลงโทษของแต่ละหมวดได้

ภาพที่ 6 : พฤติกรรมเพิ่มคะแนนความประพฤติ สามารถกำหนดพฤติกรรมเพิ่มคะแนนความประพฤติได้

ภาพที่ 7 : ข้อมูลนักเรียน สามารถเพิ่มข้อมูลนักเรียนได้ทั้งแบบบันทึกทีละคนและ Import จากไฟล์ Excel ได้

ภาพที่ 8 : รายงานตัด/เพิ่มคะแนนรายวัน สามารถค้นหาและดูรายงานการตัด/เพิ่มคะแนนรายวันได้ ว่าวันนี้ใครถูกตัด/เพิ่มคะแนนบ้าง

ภาพที่ 9 : รายงานคะแนนคงเหลือ สามารถค้นหาและดูรายงานคะแนนคงเหลือของนักเรียนได้ ทั้งแบบรายห้องและรายบุคคล

ภาพที่ 10 : ผู้ใช้งานและสิทธิ สำหรับสร้าง User ของระบบ และกำหนดสิทธิการใช้งานหน้าจอต่างๆได้อย่างละเอียด

ภาพที่ 11 : ตั้งค่า สำหรับตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม และสามารถใส่ชื่อโรงเรียน และโลโก้ได้