• โปรแกรมธนาคารขยะ

โปรแกรมธนาคารขยะ + ฌาปนกิจสงเคราะห์

ราคาเพียง 8,000 บาท ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (เฉพาะภายในองค์กรที่ซื้อ)

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานธนาคารขยะโดยเฉพาะ มีฟังก์ชันด้านงานธนาคารขยะอย่างครบครัน อาทิเช่น ระบบรับซื้อขยะจากสมาชิกและนำฝากเงิน ระบบขายขยะ ระบบถอนเงิน ระบบสะสมแต้ม ระบบสต๊อกขยะคงเหลือ ระบบจัดการข้อมูลขยะรีไซเคิล ระบบการให้ของรางวัล และรายงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงาน อบต. ซึ่งมีโครงการธนาคารขยะแบบมีฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วย

  • ราคา 8,000 บาท

รายละเอียดของโปรแกรม

1. สามารถบันทึกรับซื้อขยะจากสมาชิกพร้อมกับฝากเงินให้กับสมาชิก หรือถอนเงิน โดยสามารถพิมพ์ใบฝาก ใบถอนได้ อีกทั้งยังสามารถรองรับการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดและการใช้บัตรสมาชิกได้

2. มีระบบรับซื้อขยะ ระบบฝากเงิน ระบบถอนเงิน ระบบขายขยะ ระบบสต๊อกขยะ ระบบจัดการข้อมูลขยะ ระบบสะสมแต้ม ระบบให้ของรางวัล ระบบรายงาน และระบบอื่นๆอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมี ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับหน่วยงาน อบต. (ซึ่งสามารถตั้งค่าเปิดปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ได้)

3. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง ระบบมีความเร็ว ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ทเมื่อใช้งาน

4. ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะ ทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว) แบบ Intranet (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน) และแบบ Internet (ติดตั้งบนโฮสต์ออนไลน์ทั่วโลก)

5. ติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น

6. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Laptop (โน๊ตบุค), เครื่องพีซี (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทั่วไป), เครื่อง All in One, และเครื่อง Server

7. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำ แต่หากสเปคสูงยิ่งทำงานได้เร็ว แม้เครื่องท่านจะเป็น Pentium 4 (CPU เมื่อ 15 ปีที่แล้ว) โปรแกรมเราก็ยังรันได้

8. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง สามารถตั้งจุดบันทึกข้อมูลได้หลายจุด โดยทุกเครื่องใช้ข้อมูลทุกอย่างร่วมกัน และสามารถใช้เครื่องคอมทั่วไปเป็นเครื่องแม่ข่ายได้

9. ใช้ได้กับโรงเรียน หรือ อบต. หรือชุมชน หรือโรงงาน/บริษัท ที่มีการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ

1. ฟังก์ชันบันทึกรับซื้อขยะจากสมาชิก ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็ว เพียงระบุรหัสสมาชิก (สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสแกนบัตรสมาชิกได้ด้วย) และระบุขยะ (โดยสแกนบาร์โค้ดขยะได้เช่นกัน เพราะระบบสามารถสร้างบาร์โค้ดให้กับขยะได้) และเมื่อบันทึก ระบบจะนำเงินค่าขยะเข้าระบบฝากเงินให้อัตโนมัติ โดยสามารถพิมพ์ใบฝากเงินให้กับสมาชิกได้อีกด้วย

2. ฟังก์ชันบันทึกขายขยะ ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วเช่นกัน เพียงระบุรหัสผู้ซื้อ (ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล) และระบุขยะและจำนวนที่ต้องการขาย แล้วบันทึก ซึ่งระบบสามารถพิมพ์ใบขายได้ด้วย

3. ฟังก์ชันฝากเงิน ระบบจะนำเงินฝากให้อัตโนมัติ ทุกครั้งที่สมาชิกนำขยะมาขายให้กับธนาคาร (บันทึกรับซื้อขยะจากสมาชิก)

4. ฟังก์ชันถอนเงิน ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็ว เพียงระบุรหัสสมาชิก ระบบจะแสดงยอดเงินฝากคงเหลือ แล้วระบุจำนวนที่ต้องการถอน โดยระบบสามารถพิมพ์ใบถอนเงินได้อีกด้วย

5. ฟังก์ชันฌาปนกิจสงเคราะห์ โปรแกรมสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับหน่วยงาน อบต. โดยสามารถนำเงินจากการขายขยะของสมาชิก มาเป็นเงินสำหรับหักจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ รวมถึงมีฟังก์ชันในการจัดการระบบฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างครบครัน

6. ฟังก์ชันจัดการข้อมูลขยะรีไซเคิล สำหรับบันทึกข้อมูลขยะรีไซเคิล พร้อมทั้งตั้งราคารับซื้อ ราคาขาย และรายละเอียดอื่นๆได้ รวมทั้งสามารถพิมพ์บาร์โค้ดขยะโดยพิมพ์ใส่ A4 เพื่อนำไปใช้กับเครื่องสแกนบาร์โค้ดขณะที่รับซื้อหรือขายขยะได้ ทำให้รับซื้อหรือขายขยะได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

7. ฟังก์ชันสต๊อกขยะ สามารถดูได้ว่าขณะนี้ขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดนั้นมีจำนวนคงเหลือเท่าไร เมื่อมีการรับซื้อระบบจะเพิ่มสต๊อกขยะให้ และเมื่อมีการขายออกไป ระบบจะตัดสต๊อกขยะให้ ทำให้ท่านสามารถดูยอดคงเหลือของขยะ มูลค่ารวมของราคารับซื้อและราคาขายได้

8. ฟังก์ชันสะสมแต้มและแลกของรางวัล ระบบสามารถสะสมแต้มให้กับสมาชิกได้ (ถ้าต้องการเปิดใช้) โดยสามารถตั้งค่าได้ว่า ยอดขายของสมาชิกกี่บาทถึงจะได้ 1 แต้ม และสามารถนำแต้มสะสมไปแลกของรางวัลผ่านระบบได้

9. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน (User Account) ได้ไม่จำกัด และแต่ละ User Account สามารถกำหนดสิทธิได้อย่างละเอียด ว่าจะให้เห็นเมนูใดได้บ้างและทำอะไรกับเมนูนั้นได้บ้าง เช่น ดูได้ แต่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไม่ได้ หรือเพิ่มได้แต่ลบไม่ได้ ก็สามารถกำหนดสิทธิลักษณะนั้นได้

10. ฟังก์ชันสำหรับตั้งค่าอื่นๆ ท่านสามารถตั้งค่าข้อมูลธนาคารขยะหรือองค์กร ใส่ชื่อ ใส่โลโก้ได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุค (Laptop) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องเซอเวอร์ (Server) โดยสามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนโฮสต์แบบออนไลน์ได้อีกด้วย

2. พื้นที่บนฮาร์ดดิสที่ต้องการโดยประมาณ 150 MB สำหรับไฟล์ติดตั้งของระบบ ส่วนฐานข้อมูลของระบบจะเพิ่มขนาดไปตามจำนวนข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่มากนัก เพราะพื้นที่เพียง 1 GB สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ฮาร์ดดิสเพียง 500 GB (หรือน้อยกว่า) ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ

3. แรม (RAM) นั้นไม่จำกัด เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้แม้เครื่องจะมี RAM เพียง 128 MB แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เครื่องทำงานได้รวดเร็วก็ควรจะใช้ RAM ที่มากขึ้น (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)

4. หน้าจอ (Monitor) ระบบต้องการหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป (สำหรับเครื่องพีซี) และควรตั้งความละเอียดหน้าจอไว้ที่ 1024 ขึ้นไป หรือสามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้ตามต้องการ จนกว่าระบบจะแสดงผลสวยงาม

5. เครื่องสแกนบาร์โค้ดทั่วไป (ในกรณีที่ท่านต้องการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดจากบัตรสมาชิกเท่านั้น) รองรับกับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ หากท่านใช้เครื่องโน๊ตบุค แนะนำให้ซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบสายเสียบกับช่อง USB เพราะโน๊ตบุคสมัยใหม่จะไม่มีช่อง PS2 แล้ว ดังนั้นหากท่านซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบสายเสียบแบบ PS2 มาใช้ ท่านจะไม่สามารถใช้กับเครื่องโน๊ตบุคของท่านได้ จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องพีซีที่ยังมีช่องเสียบสาย PS2 เท่านั้น

6. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบทั่วไป สำหรับพิมพ์รายงานบนกระดาษ A4 และหากท่านจำเป็นต้องพิมพ์บัตรสมาชิกที่มีบาร์โค้ดจากระบบ แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ในการพิมพ์ เนื่องจากหากใช้เครื่องดอทเมตริกซ์อาจจะทำให้เส้นบาร์โค้ดไม่ราบเรียบและจะส่งผลให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดนั้นไม่ได้

7. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Print Slip) ในกรณีที่ท่านต้องการพิมพ์ใบฝาก ใบถอน ใบขายเท่านั้น หากท่านไม่ต้องการพิมพ์ใบดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นต้องมีในส่วนนี้ โปรแกรมสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการพิมพ์ใบเหล่านั้นหรือไม่ ดังนั้นหากไม่มีในส่วนนี้ก็ไม่กระทบกับการทำงานของโปรแกรมแต่อย่างใด

8. เครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับกระทันหัน หากมีในส่วนนี้ได้ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ระบบทำงานได้ราบลื่นและช่วยให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะหากไฟตกบ่อยจะทำให้ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ชำรุดเร็วขึ้นได้

9. โปรแกรม Acrobat Reader สำหรับแสดงผลรายงานต่างๆของระบบในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบนี้ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วย จึงจะสามารถดูรายงานต่างๆของระบบได้ หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Acrobat Reader

10. โปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome สำหรับแสดงผลหน้าจอต่างๆของโปรแกรม เพราะโปรแกรมนี้ต้องทำงานผ่านโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดีที่สุด หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดโครมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Google Chrome

1. สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ Line ID : 2306252518 หรือโทร 086-8909880 (วิโรจน์) หรืออีเมล์ virojsoft@gmail.com

2. เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (โอนเงิน) ทางร้านมีวิธีการส่งมอบโปรแกรมให้ท่านเลือกหลากหลายวิธี อาทิเช่น การรีโมทไปติดตั้ง (ต้องมีอินเตอร์เน็ท) หรือส่งไฟล์ติดตั้งพร้อมคู่มือการติดตั้งผ่านทางอีเมล์ หรือจัดส่งแผ่นซีดีไปทางไปรษณีย์ แต่ทั้งนี้สองวิธีแรกจะทำให้ท่านได้รับโปรแกรมรวดเร็วที่สุด ปกติแล้วใช้เวลาเพียง 15 นาทีหลังโอนเงิน ท่านก็จะได้รับโปรแกรมพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

3. หลังจากโอนเงินแล้วหากท่านต้องการเอกสารการรับเงิน ทางร้านจะส่ง "บิลเงินสด" ไปให้ท่านผ่านทาง EMS (ค่าส่งฟรี)

4. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และจำนวนครั้ง ทั้งนี้เฉพาะภายในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สั่งซื้อเท่านั้น

5. เรายินดีนำเข้า (Import) ข้อมูลสมาชิกให้ฟรี เพียงท่านส่งไฟล์ excel รายชื่อนักเรียนหรือสมาชิกมาให้ผ่านทางเมล์ virojsoft@gmail.com หรือส่งในไลน์ โดยข้อมูลที่ต้องการมีคอลัมน์ดังนี้ รหัสสมาชิก, ชื่อ-นามสกุล, ห้องเรียน, เลขที่ ในส่วนห้องเรียนและเลขที่นั้น จะไม่มีข้อมูลส่งมาก็ได้ แต่หากมีก็จะดีกว่ามาก เพราะจะทำให้ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาสมาชิกของโปรแกรมได้ละเอียดยิ่งขึ้น และแนะนำให้ใช้รหัสนักเรียนเป็นรหัสสมาชิกของโปรแกรมในกรณีที่ท่านเป็นธนาคารขยะโรงเรียน แต่หากไม่ใช่ แนะนำให้ท่านตั้งรหัสสมาชิกขึ้นมาเองด้วยตัวเลข 4-6 หลัก

6. เรายินดีให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม "ฟรี" ซึ่งการดูแลของเราคือช่วยเหลือให้คำปรึกษาท่านทุกอย่างและครอบคลุมถึงการนำเข้า (Import) ข้อมูลนักเรียน/สมาชิก ที่เข้าใหม่ในแต่ละปีให้ด้วย

7. สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้งานโปรแกรม (Demo) เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ให้ท่าน และจะแจ้งไปทางเมล์หรือไลน์ ท่านสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ขอ

8. หากต้องการเพิ่มเติมรายงานหรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ในระบบ เราขอพิจารณาดูเป็นกรณีๆไป ว่ากรณีใดควรมีค่าใช้จ่ายหรือกรณีใดควรทำให้ฟรี แต่หากไม่มากจนเกินไปทางเรายินดีทำให้ฟรี

ภาพที่ 1 : บันทึกรับซื้อขยะ สำหรับบันทึกการรับซื้อขยะจากสมาชิกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพที่ 2 : บันทึกขายขยะ สำหรับบันทึกการขายขยะได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพที่ 3 : บันทึกการถอนเงิน สำหรับบันทึกการถอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพที่ 4 : บันทึกหักจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบันทึกการหักจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์

ภาพที่ 5 : รายละเอียดการหักจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับแสดงรายละเอียดการหักจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์

ภาพที่ 6 : เงื่อนไขการหักค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับกำหนดเงื่อนไขการหักค่าฌาปนกิจสงเคราะห์

ภาพที่ 7 : ดูแต้มสะสม สำหรับดูแต้มสะสมของสมาชิกแต่ละคน

ภาพที่ 8 : แลกของรางวัล สำหรับบันทึกการแลกของรางวัลของสมาชิก โดยใช้แต้มสะสมมาแลกของรางวัลในแต่ละรอบการจัดกิจกรรมสะสมแต้ม

ภาพที่ 9 : สต๊อกและข้อมูลขยะรีไซเคิล สำหรับจัดการข้อมูลขยะรีไซเคิล และดูสต๊อกคงเหลือของขยะ

ภาพที่ 10 : สมาชิก สำหรับจัดการข้อมูลสมาชิก ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลสมาชิกแรกเข้า การพิมพ์บัตร ไปจนถึงขั้นตอนการออกจากการเป็นสมาชิก

ภาพที่ 11 : ผู้ใช้งานและสิทธิ สำหรับสร้าง User ของระบบ และกำหนดสิทธิการใช้งานหน้าจอต่างๆได้อย่างละเอียด

ภาพที่ 12 : ตั้งค่า สำหรับตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม และสามารถใส่ข้อมูลชื่อโรงเรียนหรือองค์กร และโลโก้ได้