วิโรจน์ซอฟต์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแล้วทั้งสิ้น 406 ราย ทั่วประเทศ

  • ประเภทลูกค้า :
  • จังหวัด :

ร.ร.วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม นครราชสีมา

ร.ร.หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา

ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่ สกลนคร

ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย

ร.ร.บ้านชากลูกหญ้า ระยอง

ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม นครพนม

ร.ร.คลองทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นครราชสีมา

ร.ร.บ้านละลม นครราชสีมา

ร.ร.วัดบ้านค่าย ระยอง

ร.ร.วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

ร.ร.สังข์อ่ำวิทยา ปทุมธานี

ร.ร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง สุโขทัย

ร.ร.กวดวิชาคีนสคูล ภูเก็ต

บริษัท สงวนวงษ์ จำกัด นครราชสีมา

ร.ร.วัดเสนีวงศ์ นนทบุรี

ร.ร.วัดสามผาน จันทบุรี

ร.ร.บ้านทัพหลวง สระแก้ว

ร.ร.โนนสะอาดวิทยาคาร ขอนแก่น

ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่

ร.ร.นาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว

ร.ร.สุวรรณคณานุสรณ์ พะเยา

ร.ร.วัดนราภิรมย์ นครปฐม

ร.ร.บ้านตะโละไกรทอง ปัตตานี

ร.ร.พระกุมารเยซูขอนแก่น ขอนแก่น

ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

ร.ร.จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) น่าน

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน

ร.ร.บ้านม่วงหอม พิษณุโลก

ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี

ร.ร.หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น

ร.ร.วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร

ร.ร.ศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์

ร.ร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี

ร.ร.สังคมวิทยา หนองคาย

ร.ร.แก่งคอย สระบุรี

ร.ร.เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์

สหกรณ์หมู่บ้านบุญแจ่ม แพร่

ร.ร.วัดสองคอนกลาง สระบุรี

ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว

ร.ร.รัตภูมิวิทยา สงขลา

สถาบันรัชต์ภาคย์ นครศรีธรรมราช

สถาบันรัชต์ภาคย์ ลพบุรี

ร.ร.บ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3) อุบลราชธานี

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 49 ตราด

ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

ร.ร.ชุมชนบ้านบุเปือย อุบลราชธานี

ร.ร.บ้านวังใหม่ สระแก้ว

ร.ร.บ้านยางเอน ระยอง

ร.ร.วัดบางโปรง สมุทรปราการ

ร.ร.บ้านไชยราช ประจวบคีรีขันธ์

ร.ร.นางรอง บุรีรัมย์

ร.ร.บ้านแม่ระเมิง ตาก

สหกรณ์ชุมชนบ้านโคกลอย นครราชสีมา

ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย เลย

ร.ร.วัดทางหลวงโพธิ์ทอง นนทบุรี

ร.ร.บ้านคลองสระ สุราษฎร์ธานี

ร.ร.เจริญวิทยา อำนาจเจริญ

ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ร.ร.อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี

ร.ร.บ้านหนองนากวางอั้น พิษณุโลก

โรงพยาบาลขุขันธ์ ศรีสะเกษ

สหกรณ์ชุมชนบ้านพักบุญถาวร เชียงใหม่

ร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย นครราชสีมา

ร.ร.วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี

ร.ร.ละทายวิทยา ศรีสะเกษ

ร.ร.บ้านหนองม่วง อุบลราชธานี

ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พิษณุโลก

ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 ชลบุรี

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น

ร.ร.ท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์

ร.ร.บ้านรังแตน ระนอง

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

ร.ร.วัดปัจจันตคาม พังงา

ร.ร.บ้านบางใหญ่ พังงา

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร

ร.ร.บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) เพชรบูรณ์

ร.ร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง เลย

ร.ร.อนุบาลเสริมงาม ลำปาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม

ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

ร.ร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราฏร์บำรุง) นนทบุรี

ร.ร.บ้านหนองเงินฮ้อย อุบลราชธานี

ร.ร.บึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) ปทุมธานี

ร.ร.บ้านนาสีนวล สกลนคร

ร.ร.บ้านปางอุ๋ง เชียงใหม่

ร.ร.แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา

บริษัท EPSON (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา

ร.ร.นาจะหลวย อุบลราชธานี

ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ร.ร.หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี

ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

ร.ร.อรพิมพ์วิทยา นครราชสีมา

ร.ร.บ้านยางสามต้น พิจิตร

ร.ร.อนุบาลพังงา พังงา

ร.ร.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 ยโสธร

ร.ร.ดอนสักผดุงวิทย์ สุราษฎร์ธานี

ร.ร.พัฒนศาสน์วิทยา ระนอง

ร.ร.ชุมชนวัดไทรน้อย นนทบุรี

ร.ร.บ้านละว้าวังควาย สุพรรณบุรี

ร.ร.บ้านอมพาย แม่ฮ่องสอน

ร.ร.วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ

ร.ร.บ้านหนองฮาง ศรีสะเกษ

ร.ร.แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

ร.ร.บ้านหนองเป้า ยโสธร

ร.ร.วัดมาบข่า ระยอง

ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม กำแพงเพชร

ร.ร.นิคมสงเคราะห์ ระนอง

ร.ร.บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เลย

ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์ ภูเก็ต

ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 ชลบุรี

ร.ร.บ้านท่าโสม อุดรธานี

ค่ายทหาร ร.23 พัน.4 บุรีรัมย์

ร.ร.บ้านพุน้ำร้อน สุพรรณบุรี

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ

บริษัท เอสพีเอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ราชบุรี

ร.ร.โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา

ร.ร.อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

ร.ร.บ้านดวด ชุมพร

ร.ร.วัดนาพร้าว ชลบุรี

ร.ร.วัดใหญ่ สมุทรปราการ

ร.ร.เมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม นครปฐม

ร.ร.วัดใหม่ดงสัก กาญจนบุรี

ร.ร.บ้านหัวสะพาน บุรีรัมย์

ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว กาญจนบุรี

ร.ร.วัดช่องเขา สงขลา

ร.ร.บ้านดงซ่อม กำแพงเพชร

ร.ร.รัษฎา ตรัง

ร.ร.กุดดู่พิทยาคม หนองบัวลำภู

ร.ร.วาวีวิทยาคม เชียงราย

ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี

ร.ร.วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สุราษฎร์ธานี

ร.ร.เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ

ร.ร.บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สกลนคร

สหกรณ์ชุมชนบ้านโพธิ์ณรงค์ นครราชสีมา

ร.ร.กัลยาณวัตร ขอนแก่น

ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา กำแพงเพชร

ร.ร.วัดตโปทาราม ชลบุรี

ร.ร.บ้านท่าดินแดง กาญจนบุรี

ร.ร.บ้านเจ้าเณร กาญจนบุรี

สหกรณ์ชุมชนบ้านคลองสารเพชร นครราชสีมา

สหกรณ์ชุมชนบ้านถนนหัก นครราชสีมา

สหกรณ์ชุมชนบ้านสนามสามัคคี ศรีสะเกษ

สหกรณ์ชุมชนบ้านเมืองแกเดิม บุรีรัมย์

สหกรณ์ชุมชนบ้านก้านเหลือง สุรินทร์

ร.ร.อนุบาลหนองกี่ บุรีรัมย์

สหกรณ์ชุมชนบ้านท่าคลอง กระบี่

ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ร.ร.บ้านหนองกร่าง กาญจนบุรี

สหกรณ์ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหลวง ลำปาง

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

ร.ร.บำรุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ชุมชนบ้านปากแพรกประชารัฐ ระยอง

ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม แม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา

ร.ร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา

โรงพยาบาลสุไหงปาดี นราธิวาส

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 1 กระบี่

ร.ร.เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง หนองคาย

สหกรณ์ชุมชนสวนธรรมบ้านอนัตตา ตรัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (อศน.) นครราชสีมา

สหกรณ์ HBN Marketing หาดใหญ่ สงขลา

ร.ร.วัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม) ฉะเชิงเทรา

ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม

ร.ร.บ้านห้วยห้า แม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา

ร.ร.วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) สมุทรสงคราม

ร.ร.บ้านหนองสองห้อง อุดรธานี

ร.ร.วัดหนองทองทราย นครนายก

ร.ร.บ้านมะเดื่อ ระยอง

ร.ร.สหกรณ์พัฒนา ชุมพร

สหกรณ์ชุมชนบ้านหนองหัวแรต นครราชสีมา

ร.ร.ชุมชนวัดหาดพันไกร ชุมพร

ร.ร.พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์

ร.ร.อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี

ร.ร.บ้านน้ำเค็ม พังงา

ร.ร.สีคิ้วผดุงสวัสดิ์วิทยา นครราชสีมา

ร.ร.วัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร

ร.ร.พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

ร.ร.บ้านหนองสังข์ สระแก้ว

ร.ร.สุขานารี นครราชสีมา

ร.ร.ศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น อุบลราชธานี

ร.ร.เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ระนอง

ร.ร.เทศบาลตลาดแค นครราชสีมา

ร.ร.บ้านใหม่เกษม นครราชสีมา

ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต น่าน

บริษัท อุดมศักดิ์กราฟฟิก จำกัด นนทบุรี

ร้าน R.N.S. 2000 Hardware สงขลา

ร้านดอนงัวก่อสร้าง มหาสารคาม

ร้านปานมอเตอร์ บุรีรัมย์

บริษัท MJ Chickenfresh & Nuyamee food สุราษฎร์ธานี

หจก.เขาใหญ่คอนกรีตธนทรัพย์ นครราชสีมา

หจก.พิชญารวมช่าง นครราชสีมา

หจก.ราชสีมา วาย ดี นครราชสีมา

อรุณมินิมาร์ท กำแพงเพชร

ร้านค้าปลีกคุณแฉล้ม กาฬสินธุ์

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช เชียงใหม่

ร.ร.บ้านระโนต (ธัญญเจริญ) สงขลา

สหกรณ์ชุมชนบ้านหนองบัวค่าย ราชบุรี

ร.ร.บ้านยางเกี่ยวแฝก ชัยภูมิ

ภาควิชาสถิติ มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ร.ร.บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ อุบลราชธานี

สหกรณ์ชุมชนบ้านหนองจาน นครราชสีมา

หจก.สงวนฟาร์ม สระบุรี

วิทยาลัยประมง สมุทรสาคร สมุทรสาคร

ร.ร.อนุบาลสากเหล็ก พิจิตร

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

สหกรณ์ชุมชน 30 กันยาพัฒนา นครราชสีมา

ร.ร.พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ อุดรธานี

ร.ร.บ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ตราด

ร.ร.วัดท่ายาง (มัธยม) นครศรีธรรมราช

ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์ ศรีสะเกษ

ร.ร.ตะวันชัยวิทยา นครราชสีมา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

ร.ร.บ้านสันต้นหมื้อ เชียงใหม่

ร.ร.หอพระ เชียงใหม่

ร้านดีการเกษตร กาญจนบุรี

สหกรณ์ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง นครราชสีมา

ร.ร.วัดทองสัมฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

ร.ร.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ร.ร.ผังปาล์ม 2 สตูล

กองพลทหารราบที่ 7 เชียงใหม่

ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา​ ราชบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี

ร.ร.พลับพลาไชย สุพรรณบุรี

ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

ร้านครูพลอย อุตรดิตถ์

ร้านสตางค์ภูผาทะเลเผา สงขลา

ร.ร.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์" สกลนคร

ร.ร.บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ภูเก็ต

ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร

ร.ร.บ้านห้วยไม้ซอดปากคาด บึงกาฬ

ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

สหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านหนองหวาย นครราชสีมา

ร.ร.วังไพรวิทยาคม สระแก้ว

ร.ร.บ้านคลองชะอม สุพรรณบุรี

ร.ร.ชุมชนวัดน้ำพุ อ่างทอง

ร.ร.ชุมชนวัดหาดสำราญ ชุมพร

ร.ร.เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา

ร.ร.ชุมชนนาจารย์วิทยา กาฬสินธุ์

สหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านเสริมสุข นครราชสีมา

ร.ร.วัดหัวกรูด ชุมพร

ร.ร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

ร.ร.บ้านปราสาท สุรินทร์

ร.ร.บ้านท่าเสียว ร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านคลองมะขาม ตราด

ร.ร.บ้านห้วยพุน สุราษฎร์ธานี

สหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านหัวทำนบ นครราชสีมา

ร.ร.ท่าบ่อ หนองคาย

ร.ร.วัดพิม ฉะเชิงเทรา

ร้านร่ำรวยการค้า เชียงใหม่

ร.ร.เทวรักษ์ ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลกุดบาก สกลนคร

ร.ร.นครไทย พิษณุโลก

โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย กาญจนบุรี

ร.ร.เอกวิทยา กรุงเทพมหานคร

อบต.ห้วยโจด ขอนแก่น

อบต.ท่าดอกคำ บึงกาฬ

ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี

ร้านฮ่องเต้ นครราชสีมา

ร.ร.วัดสุขไพรวัน ระยอง

สหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านสันติสุข ศรีสะเกษ

ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี

อบต.ซับสมบูรณ์ ขอนแก่น

ร.ร.บ้านเนินมะปราง พิษณุโลก

ร.ร.บ้านดุงวิทยา อุดรธานี

ร.ร.บ้านกุยแหย่ กาญจนบุรี

ร.ร.บ้านฉลอง ภูเก็ต

เทศบาลหนองโน ขอนแก่น

สหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านดอนแฝก นครราชสีมา

โรงพยาบาลบุณฑริก อุบลราชธานี

วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่

ร.ร.วัดหนองน้ำเขียว ชลบุรี

ร.ร.บ้านบึง(ศรีราชา) ชลบุรี

ร.ร.พิชัย อุตรดิตถ์

ร.ร.บ้านปางเป๋ย น่าน

ร.ร.อนุบาลเกาะจันทน์ ชลบุรี

ร.ร.บ้านท่าเรือจ้างฯ ตราด

ร.ร.เขาชะเมาวิทยา ระยอง

ร.ร.สุรินทรศึกษา สุรินทร์

ร.ร.ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ

ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา

ร.ร.ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพชรบูรณ์

ร.ร.บ้านหาดไข่เต่า พัทลุง

ร้านค้าชุมชนท่าตะโกพัฒนา นครราชสีมา

ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ลำปาง

ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน

ร.ร.บ้านชาด อุบลราชธานี

ร.ร.บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) สกลนคร

ร.ร.วัดบ้านปราสาท บุรีรัมย์

ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน

ร.ร.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

ร.ร.ถลางพระนางสร้าง ภูเก็ต

ร.ร.เจริญศิลป์ แพร่

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา

ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม ชุมพร

ร้านมะลิ ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท

ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ

ร.ร.วัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) สุโขทัย

ร.ร.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี

ร.ร.ลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา นครราชสีมา

ร.ร.วัดล่าง (บวรวิทยายน 3) ฉะเชิงเทรา

ร.ร.บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ หนองบัวลำภู

เทศบาลตำบลนาข่า ขอนแก่น

ร.ร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ระนอง

ร้านค้าสหกรณ์ทุนนวัตกรรม เชียงราย

สหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านโนนตูม นครราชสีมา

ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ

ร.ร.วัดพลงช้างเผือก ระยอง

ร้านเฟิร์สนิว อุตรดิตถ์

สหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านกกไฮ มุกดาหาร

ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

บริษัท ทีพีเค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช จำกัด (โรงงานแป้งมันฯ) นครราชสีมา

หจก.โรงงานน้ำแข็งอภิชัย (2013) เชียงใหม่

ร.ร.บ้านปรางค์ น่าน

ร.ร.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นครราชสีมา

ร.ร.ราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร

ร.ร.ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร

ร.ร.เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร

ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

ร.ร.แม่เมาะวิทยา ลำปาง

ร.ร.บ้านเหล่านาดี ขอนแก่น

ร.ร.บ้านน้ำโค้ง น่าน

ร.ร.อนุบาลวัดช่องลม ชลบุรี

ร.ร.บ้านห้วยไคร้ เชียงราย

ร.ร.สัตหีบพิทยาคม ชลบุรี

ร.ร.บ้านสองแคว น่าน

ร.ร.คำนาดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านดอนสูง ตราด

ร.ร.คลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) สมุทรปราการ

ร.ร.บ้านหูทำนบ บุรีรัมย์

ร.ร.กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี

ร.ร.บ้านดอนไพรวัลย์ น่าน

ร้านค้าอัจริยะซื้อกินซื้อใช้กำไรแบ่งปัน ประจวบคีรีขันธ์

ร.ร.ชุมแพศึกษา ขอนแก่น

ร.ร.สินรินทร์วิทยา สุรินทร์

ร.ร.สกลทวาปี สกลนคร

ร.ร.เวียงสะอาดพิทยาคม ขอนแก่น

ร.ร.วัดมูลเหล็ก ปทุมธานี

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) ปทุมธานี

ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน นครพนม

ร.ร.ดอนศาลานำวิทยา พัทลุง

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 14 จันทบุรี

ร.ร.บ้านโซกม่วง สุโขทัย

ร.ร.คลองขวาง ตราด

ร.ร.นามลวิทยาคาร กาฬสินธุ์

ร.ร.มกุฎเมือง ระยอง

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก

ร.ร.บ้านท่ามงคล น่าน

ร.ร.อนุบาลวังม่วง สระบุรี

ร.ร.กระเทียมวิทยา สุรินทร์

ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล เพชรบุรี

ร.ร.วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ร.ร.คุระบุรี พังงา

ร.ร.วัดมฤคทายวัน พระนครศรีอยุธยา

Pich.imhouse กรุงเทพมหานคร

ร.ร.อนุบาลน้ำขุ่น อุบลราชธานี

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 34 แม่ฮ่องสอน

ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี

ร.ร.วัดวันยาวล่าง จันทบุรี

ร.ร.บ้านทุ่งตำเสา สงขลา

ร.ร.ท่าคันโทวิทยายน กาฬสินธุ์

ร.ร.บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) สุรินทร์

ร้านแนนการเกษตร กาญจนบุรี

ร้านศุภนิดาวัสดุ กรุงเทพมหานคร

ร.ร.อนุบาลแคนดง บุรีรัมย์

ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ร.ร.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์

ร.ร.บึงบัวพิทยาคม พิจิตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำแร่เขาชัยสน พัทลุง

ร.ร.วัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) นครปฐม

ร.ร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

ร.ร.เซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน สกลนคร

ร.ร.บ้านฉางเกลือฯ ตราด

ร.ร.วัดบ้านเมืองฝาง บุรีรัมย์

ร.ร.ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา อุบลราชธานี

ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์ กำแพงเพชร

ร.ร.เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" บุรีรัมย์

ร.ร.บ้านหันวิทยา ชัยภูมิ

ร.ร.เทศบาลวังสะพุง 1 เลย

ร.ร.อนุบาลเทพารักษ์ สมุทรปราการ

ร.ร.พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก

ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช

ร.ร.คลองสระ ปทุมธานี

ร.ร.บ้านยางชุม เพชรบุรี

ร้าน S.T Shop ขอนแก่น

ร.ร.วัดโพธิ์ สระบุรี

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

ร.ร.ท่าลี่วิทยา ขอนแก่น