• โปรแกรมสหกรณ์โรงสีข้าว

โปรแกรมสหกรณ์โรงสีข้าว

ราคาเพียง 5,000 บาท ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (เฉพาะภายในองค์กรที่ซื้อ)

ใช้ได้กับสหกรณ์โรงสีข้าวชุมชน เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานสหกรณ์โรงสีข้าวโดยเฉพาะ มีฟังก์ชันด้านงานสหกรณ์โรงสีข้าวอย่างครบครัน อาทิเช่น ระบบบันทึกข้อมูลการรับสีข้าว ระบบบันทึกและคำนวณค่าแรง ระบบสมาชิกและหุ้น ระบบปันผล โบนัสกรรมการ คืนหุ้น ระบบบัญชี และรายงานต่างๆ

  • ราคา 5,000 บาท

รายละเอียดของโปรแกรม

1. มีความสามารถด้านการบันทึกรับสีข้าว และจัดเก็บข้อมูลยอดสีข้าวสะสมของสมาชิก โดยสามารถทราบได้ว่าสมาชิกแต่ละคนสีข้าวชนิดใดไปบ้าง และจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่าไร รวมเป็นเงินเท่าไร และสามารถนำยอดสีสะสมนี้ไปคิดเงินปันผลให้สมาชิกได้

2. มีระบบบันทึกข้อมูลการรับสีข้าว ระบบบันทึกและคำนวณค่าแรง ระบบสมาชิกและหุ้น ระบบปันผล โบนัสกรรมการ คืนหุ้น ระบบบัญชี ระบบรายงาน และระบบอื่นๆอย่างครบครัน

3. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง ระบบมีความเร็ว ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ทเมื่อใช้งาน

4. ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะ ทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว) แบบ Intranet (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน) และแบบ Internet (ติดตั้งบนโฮสต์ออนไลน์ทั่วโลก)

5. ติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น

6. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Laptop (โน๊ตบุค), เครื่องพีซี (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทั่วไป), เครื่อง All in One, และเครื่อง Server

7. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำ แต่หากสเปคสูงยิ่งทำงานได้เร็ว แม้เครื่องท่านจะเป็น Pentium 4 (CPU เมื่อ 15 ปีที่แล้ว) โปรแกรมเราก็ยังรันได้

8. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง สามารถตั้งจุดบันทึกข้อมูลได้หลายจุด โดยทุกจุดใช้ข้อมูลทุกอย่างร่วมกัน และสามารถใช้เครื่องคอมทั่วไปเป็นเครื่องแม่ข่ายได้

9. ใช้ได้กับสหกรณ์โรงสีข้าวชุมชน และสหกรณ์โรงสีข้าวอื่นๆ

1. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการสีข้าวของสมาชิก ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และทุกครั้งที่บันทึกการสีข้าวให้กับสมาชิกระบบจะเก็บสะสมยอดสีข้าวของสมาชิกเพื่อนำไปคิดเงินปันผลต่อไป

2. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการออกรายงานการสีข้าว เช่นการสรุปยอดสีข้าว ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายเดือน รายปี หรือช่วงวันที่ที่ท่านต้องการได้ นอกจากนั้นยังมีรายงานต่างๆ เช่น รายงานจำนวนข้าวที่สีไปในแต่ละวันหรือตามช่วงที่ท่านต้องการได้, รายงานข้าวที่สีบ่อย ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะดูกี่อันดับของข้าวที่สีบ่อยในแต่ละช่วงที่ท่านต้องการได้, รายงานข้าวที่สมาชิกมาสี ท่านสามารถดูได้ว่าสมาชิกแต่ละคนสีข้าวอะไรไปบ้างในแต่ละช่วงที่ท่านต้องการได้ และรายงานยอดสีสะสมของสมาชิกแต่ละคน

3. ฟังก์ชันเกี่ยวกับสมาชิกและหุ้น โปรแกรมสามารถพิมพ์บัตรสมาชิกพร้อมแถบบาร์โค้ดได้ และสามารถนำเข้า (import) ข้อมูลสมาชิกจากไฟล์ excel ได้ และสามารถจำแนกประเภทสมาชิกได้ และกำหนดจำนวนหุ้นหรือเพิ่มลดจำนวนหุ้นให้กับสมาชิกได้

4. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการปันผล โปรแกรมเน้นและออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ท่านสะดวกและรวดเร็วในการปันผล เมื่อท่านต้องการปันผลประจำปี (หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการได้) ท่านเพียงคลิกปุ่มเดียวเท่านั้น และภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาที ท่านก็จะได้รายงานปันผลที่จะแสดงยอดเงินปันผลเฉลี่ยคืน (ปันผลค่าสีข้าว) และปันผลค่าหุ้นของสมาชิกแต่ละคน พร้อมจะพิมพ์รายงานได้ตามที่ท่านต้องการ โดยมีรายงานถึง 3 ประเภท ได้แก่ รายงานปันผลสมาชิกแบบ pdf, รายงานปันผลสมาชิกแบบ pdf สำหรับตัดติดถุงเงิน และรายงานปันผลสมาชิกแบบ excel

5. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น กำหนดอัตราปันผลของแต่ละปี, กำหนดอัตราการให้โบนัสกรรมการของแต่ละปี, กำหนดอัตราค่าหุ้นของแต่ละปี โดยแยกตามแต่ละปีได้ รองรับการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ในอนาคต ระบบมีความยืดหยุ่น ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าต่างๆ เหล่านี้ได้ตามต้องการ

6. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการให้โบนัสกรรมการ โปรแกรมมีส่วนสำหรับบันทึกการให้โบนัสกรรมการแต่ละคนได้ โดยรองรับการแจกเงินโบนัสแบบไม่เท่ากัน มากน้อยตามตำแหน่งหน้าที่ และรองรับการแต่งตั้งกรรมการจากทั้งภายนอกและภายใน

7. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการคืนหุ้นสมาชิก โปรแกรมมีส่วนสำหรับบันทึกการคืนหุ้นสมาชิกที่ง่าย สะดวก โดยท่านสามารถคืนหุ้นแบบรายชั้นเรียน หรือตามที่ท่านต้องการได้ ไม่ว่าจะกรณีที่จบการศึกษา หรือลาออก หรือด้วยเหตุใดก็ตามที่จำเป็นต้องมีการคืนหุ้น และเมื่อท่านบันทึกการคืนหุ้นระบบจะคิดเงินค่าคืนหุ้นให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงสถานะของสมาชิกเพื่อให้ท่านทราบว่าสมาชิกท่านใดยังเป็นสมาชิกอยู่ หรือสมาชิกท่านใดคืนหุ้นแล้ว และสามารถออกรายงานการคืนหุ้นได้

8. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน (User Account) ได้ไม่จำกัด และแต่ละ User Account สามารถกำหนดสิทธิได้อย่างละเอียด ว่าจะให้เห็นเมนูใดได้บ้างและทำอะไรกับเมนูนั้นได้บ้าง เช่น ดูได้ แต่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไม่ได้ หรือเพิ่มได้แต่ลบไม่ได้ ก็สามารถกำหนดสิทธิลักษณะนั้นได้

9. ฟังก์ชันเกี่ยวกับบัญชี โปรแกรมมีระบบบัญชีอย่างง่าย ให้ท่านสามารถบันทึกรายรับ รายจ่าย ของโรงสีได้

10. ฟังก์ชันสำหรับตั้งค่าอื่นๆ ท่านสามารถตั้งค่าข้อมูลโรงสี ใส่ชื่อโรงสี ใส่โลโก้ และตั้งค่ารูปแบบเลขที่ใบรับสีข้าวได้ตามต้องการ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุค (Laptop) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องเซอเวอร์ (Server) โดยสามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนโฮสต์แบบออนไลน์ได้อีกด้วย

2. พื้นที่บนฮาร์ดดิสที่ต้องการโดยประมาณ 150 MB สำหรับไฟล์ติดตั้งของระบบ ส่วนฐานข้อมูลของระบบจะเพิ่มขนาดไปตามจำนวนข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่มากนัก เพราะพื้นที่เพียง 1 GB สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ฮาร์ดดิสเพียง 500 GB (หรือน้อยกว่า) ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ

3. แรม (RAM) นั้นไม่จำกัด เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้แม้เครื่องจะมี RAM เพียง 128 MB แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เครื่องทำงานได้รวดเร็วก็ควรจะใช้ RAM ที่มากขึ้น (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)

4. หน้าจอ (Monitor) ระบบต้องการหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป (สำหรับเครื่องพีซี) และควรตั้งความละเอียดหน้าจอไว้ที่ 1024 ขึ้นไป หรือสามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้ตามต้องการ จนกว่าระบบจะแสดงผลสวยงาม

5. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบทั่วไป สำหรับพิมพ์รายงานบนกระดาษ A4 และหากท่านต้องการพิมพ์บัตรสมาชิกซึ่งมีแถบบาร์โค้ดจากระบบ แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ในการพิมพ์ เนื่องจากหากใช้เครื่องดอทเมตริกซ์อาจจะทำให้เส้นบาร์โค้ดไม่ราบเรียบและจะส่งผลให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดนั้นไม่ได้

6. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Print Slip) ในกรณีที่ท่านต้องการพิมพ์ใบรับสีข้าวเท่านั้น หากท่านไม่ต้องการพิมพ์ ก็ไม่จำเป็นต้องมีในส่วนนี้ โปรแกรมสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการพิมพ์ใบรับสีข้าวหรือไม่ ดังนั้นหากไม่มีในส่วนนี้ก็ไม่กระทบกับการทำงานของโปรแกรมแต่อย่างใด

7. เครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับกระทันหัน หากมีในส่วนนี้ได้ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ระบบทำงานได้ราบลื่นและช่วยให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะหากไฟตกบ่อยจะทำให้ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ชำรุดเร็วขึ้นได้

8. โปรแกรม Acrobat Reader สำหรับแสดงผลรายงานต่างๆของระบบในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบนี้ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วย จึงจะสามารถดูรายงานต่างๆของระบบได้ หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Acrobat Reader

9. โปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome สำหรับแสดงผลหน้าจอต่างๆของโปรแกรม เพราะโปรแกรมนี้ต้องทำงานผ่านโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดีที่สุด หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดโครมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Google Chrome

1. สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ Line ID : 2306252518 หรือโทร 086-8909880 (วิโรจน์) หรืออีเมล์ virojsoft@gmail.com

2. เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (โอนเงิน) ทางร้านมีวิธีการส่งมอบโปรแกรมให้ท่านเลือกหลากหลายวิธี อาทิเช่น การรีโมทไปติดตั้ง (ต้องมีอินเตอร์เน็ท) หรือส่งไฟล์ติดตั้งพร้อมคู่มือการติดตั้งผ่านทางอีเมล์ หรือจัดส่งแผ่นซีดีไปทางไปรษณีย์ แต่ทั้งนี้สองวิธีแรกจะทำให้ท่านได้รับโปรแกรมรวดเร็วที่สุด ปกติแล้วใช้เวลาเพียง 15 นาทีหลังโอนเงิน ท่านก็จะได้รับโปรแกรมพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

3. หลังจากโอนเงินแล้วหากท่านต้องการเอกสารการรับเงิน ทางร้านจะส่ง "บิลเงินสด" ไปให้ท่านผ่านทาง EMS (ค่าส่งฟรี)

4. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และจำนวนครั้ง ทั้งนี้เฉพาะภายในองค์กรที่สั่งซื้อเท่านั้น

5. เรายินดีนำเข้า (Import) ข้อมูลสมาชิกให้ฟรี เพียงท่านส่งไฟล์ excel รายชื่อสมาชิกมาให้ผ่านทางเมล์ virojsoft@gmail.com หรือส่งในไลน์ โดยข้อมูลที่ต้องการมีคอลัมน์ดังนี้ รหัสสมาชิก, ชื่อ-นามสกุล, จำนวนหุ้น

6. เรายินดีให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม "ฟรี" ซึ่งการดูแลของเราคือช่วยเหลือให้คำปรึกษาท่านทุกอย่างและครอบคลุมถึงการนำเข้า (Import) ข้อมูลสมาชิกด้วย

7. สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้งานโปรแกรม (Demo) เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ให้ท่าน และจะแจ้งไปทางเมล์หรือไลน์ ท่านสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ขอ

8. หากต้องการเพิ่มเติมรายงานหรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ในระบบ เราขอพิจารณาดูเป็นกรณีๆไป ว่ากรณีใดควรมีค่าใช้จ่ายหรือกรณีใดควรทำให้ฟรี แต่หากไม่มากจนเกินไปทางเรายินดีทำให้ฟรี

ภาพที่ 1 : บันทึกรับสีข้าว สำหรับบันทึกยอดสีข้าวของสมาชิก และเก็บสะสมยอดสี เพื่อนำไปคิดเงินปันผลต่อไป

ภาพที่ 2 : รายงานสรุปยอดสี และรายงานอื่นๆ สรุปยอดสีได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายปี หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการ และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการสีข้าวอีกมากมาย

ภาพที่ 3 : ค่าแรง สำหรับบันทึกค่าแรงให้กับพนักงานสีข้าว

ภาพที่ 4 : บัญชี ระบบบัญชีอย่างง่าย สำหรับบันทึกรายรับ รายจ่าย ของสหกรณ์

ภาพที่ 5 : สมาชิกและหุ้น ครบครันไปด้วยฟังก์ชันสำหรับจัดการข้อมูลสมาชิกและหุ้น และสามารถ Import จากไฟล์ Excel ได้

ภาพที่ 6 : โบนัส ปันผล คืนหุ้น สำหรับบันทึกการให้โบนัสกรรมการ คำนวณเงินปันผลให้กับสมาชิก และคืนหุ้นสมาชิก

ภาพที่ 7 : ผู้ใช้งานและสิทธิ สำหรับสร้าง User ของระบบ และกำหนดสิทธิการใช้งานหน้าจอต่างๆได้อย่างละเอียด

ภาพที่ 8 : ตั้งค่า สำหรับตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม และสามารถใส่ชื่อสหกรณ์โรงสีข้าว และโลโก้ได้