• โปรแกรมเอกสารบัญชีและภาษีซื้อขาย

โปรแกรมเอกสารบัญชีและภาษีซื้อขาย

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (เฉพาะภายในบริษัทหรือองค์กรที่ซื้อ)

เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกและพิมพ์ใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เป็นต้น

บันทึกลูกค้า สินค้า และเอกสารได้ไม่จำกัด รองรับการมีหลายสาขาหรือหลายบริษัท และรองรับการออกเอกสารทั้งแบบทางการและไม่ทางการ สามารถใส่โลโก้ ที่อยู่ และชื่อธุรกิจของท่านได้ และนำไปแสดงที่หัวเอกสารได้อย่างสวยงาม

คิดภาษีได้ทั้งแบบ Exclude VAT, Include VAT และ No VAT สามารถดึงใบเสนอราคามาสร้างใบส่งสินค้าได้ และดึงใบส่งสินค้ามาสร้างใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ได้ และดึงใบส่งสินค้ามาสร้างใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้

  • ราคา 8,000 บาท

รายละเอียดของโปรแกรม

1. สามารถบันทึกและพิมพ์เอกสารต่างๆได้แบบไม่จำกัด เช่น ใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เป็นต้น

2. สามารถออกรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากรได้ โดยข้อมูลภาษีขาย นำมาจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่บันทึกไว้ในระบบ

3. พนักงานแต่ละตำแหน่งหน้าที่สามารถทำงานได้พร้อมกัน โดยใช้ข้อมูลทุกอย่างร่วมกัน จึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และลดความผิดพลาดลงได้

4. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง ระบบมีความเร็ว ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ทเมื่อใช้งาน

5. ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะ ทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว) แบบ Intranet (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน) และแบบ Internet (ติดตั้งบนโฮสต์ออนไลน์ทั่วโลก)

6. ติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น

7. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Laptop (โน๊ตบุค), เครื่องพีซี (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทั่วไป), เครื่อง All in One, และเครื่อง Server

8. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำ แต่หากสเปคสูงยิ่งทำงานได้เร็ว แม้เครื่องท่านจะเป็น Pentium 4 (CPU เมื่อ 15 ปีที่แล้ว) โปรแกรมเราก็ยังรันได้

9. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง พนักงานสามารถทำงานพร้อมกันได้หลายเครื่อง โดยทุกเครื่องใช้ข้อมูลทุกอย่างร่วมกัน และสามารถใช้เครื่องคอมทั่วไปเป็นเครื่องแม่ข่ายได้

10. ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท ทั้งแบบขายสินค้า และบริการ

1. ฟังก์ชันเกี่ยวกับใบเสนอราคา สามารถบันทึก ค้นหา พิมพ์ และดูรายการใบเสนอราคาได้ และสามารถกำหนดรูปแบบการรันเลขที่ของใบเสนอราคาได้ตามต้องการ

2. ฟังก์ชันเกี่ยวกับใบส่งสินค้า สามารถดึงใบเสนอราคามาสร้างเป็นใบส่งสินค้าได้ และสามารถค้นหา พิมพ์ และดูรายการใบส่งสินค้าได้ และสามารถกำหนดรูปแบบการรันเลขที่ของใบส่งสินค้าได้ตามต้องการ

3. ฟังก์เกี่ยวกับใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ สามารถดึงใบส่งสินค้ามาสร้างเป็นใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ได้ และสามารถค้นหา พิมพ์ และดูรายการใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ได้ และสามารถกำหนดรูปแบบการรันเลขที่ของใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ได้ตามต้องการ

4. ฟังก์ชันเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถดึงใบส่งสินค้ามาสร้างเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ และสามารถค้นหา พิมพ์ และดูรายการใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ และสามารถกำหนดรูปแบบการรันเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้

5. ฟังก์ชันเกี่ยวกับใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี และใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี สามารถดึงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีมาสร้างใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษีได้ และหากมีการลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ เอกสารเหล่านี้จะไปหักหรือเพิ่มยอดเงินในภาษีขายให้อัตโนมัติอีกด้วย

6. ฟังก์ชันเกี่ยวกับภาษีซื้อ สามารถบันทึกผู้ขายสินค้า (Supplier) และบันทึกข้อมูลภาษีซื้อ และบันทึกการลดหนี้ภาษีซื้อได้

7. ฟังก์ชันเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายและพิมพ์เอกสารตามรูปแบบของสรรพากรได้

8. ฟังก์ชันเกี่ยวกับลูกค้า สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้ไม่จำกัด และสามารถเลือกลูกค้าเหล่านี้ได้ ตอนสร้างเอกสารต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็สามารถพิมพ์แก้ไขชื่อ ที่อยู่ หรือข้อความต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าได้ขณะที่สร้างเอกสาร ดังนั้นข้อมูลลูกค้านี้เป็นเพียงตัวเลือกให้สร้างเอกสารสะดวกขึ้นเท่านั้น

9. ฟังก์ชันเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถบันทึกข้อมูลสินค้าและบริการได้ไม่จำกัด และสามารถเลือกสินค้าหรือบริการเหล่านี้ได้ ตอนสร้างเอกสารต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็สามารถพิมพ์แก้ไขราคาและข้อความต่างๆเกี่ยวกับสินค้าได้ขณะที่สร้างเอกสาร ดังนั้นข้อมูลสินค้านี้เป็นเพียงตัวเลือกให้สร้างเอกสารสะดวกขึ้นเท่านั้น

10. ฟังก์ชันรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากรได้

11. ฟังก์ชันเกี่ยวกับเลขที่เอกสาร สามารถกำหนดเลขที่เอกสารแต่ละประเภทได้ทั้งรูปแบบของเลขและการเริ่มรันเลข

12. ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลผู้ประกอบการ สามารถใส่ชื่อผู้ประกอบการ (ชื่อบริษัทของท่าน) ที่อยู่ โลโก้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และระบบจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปแสดงบนหัวเอกสารต่างๆ ได้อย่างสวยงาม

13. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน (User Account) ได้ไม่จำกัด และแต่ละ User Account สามารถกำหนดสิทธิได้อย่างละเอียด ว่าจะให้เห็นเมนูใดได้บ้างและทำอะไรกับเมนูนั้นได้บ้าง เช่น ดูได้ แต่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไม่ได้ หรือเพิ่มได้แต่ลบไม่ได้ ก็สามารถกำหนดสิทธิลักษณะนั้นได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุค (Laptop) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องเซอเวอร์ (Server) โดยสามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนโฮสต์แบบออนไลน์ได้อีกด้วย

2. พื้นที่บนฮาร์ดดิสที่ต้องการโดยประมาณ 150 MB สำหรับไฟล์ติดตั้งของระบบ ส่วนฐานข้อมูลของระบบจะเพิ่มขนาดไปตามจำนวนข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่มากนัก เพราะพื้นที่เพียง 1 GB สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ฮาร์ดดิสเพียง 500 GB (หรือน้อยกว่า) ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ

3. แรม (RAM) นั้นไม่จำกัด เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้แม้เครื่องจะมี RAM เพียง 128 MB แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เครื่องทำงานได้รวดเร็วก็ควรจะใช้ RAM ที่มากขึ้น (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)

4. หน้าจอ (Monitor) ระบบต้องการหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป (สำหรับเครื่องพีซี) และควรตั้งความละเอียดหน้าจอไว้ที่ 1024 ขึ้นไป หรือสามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้ตามต้องการ จนกว่าระบบจะแสดงผลสวยงาม

5. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบทั่วไป สำหรับพิมพ์รายงานบนกระดาษ A4

6. เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์กระดาษต่อเนื่องได้ ในกรณีที่ท่านต้องการพิมพ์เอกสารออกทางกระดาษต่อเนื่อง

7. เครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับกระทันหัน หากมีในส่วนนี้ได้ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ระบบทำงานได้ราบลื่นและช่วยให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะหากไฟตกบ่อยจะทำให้ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ชำรุดเร็วขึ้นได้

8. โปรแกรม Acrobat Reader สำหรับแสดงผลรายงานต่างๆของระบบในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบนี้ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วย จึงจะสามารถดูรายงานต่างๆของระบบได้ หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Acrobat Reader

9. โปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome สำหรับแสดงผลหน้าจอต่างๆของโปรแกรม เพราะโปรแกรมนี้ต้องทำงานผ่านโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดีที่สุด หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดโครมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Google Chrome

1. สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ Line ID : 2306252518 หรือโทร 086-8909880 (วิโรจน์) หรืออีเมล์ virojsoft@gmail.com

2. เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (โอนเงิน) ทางร้านมีวิธีการส่งมอบโปรแกรมให้ท่านเลือกหลากหลายวิธี อาทิเช่น การรีโมทไปติดตั้ง (ต้องมีอินเตอร์เน็ท) หรือส่งไฟล์ติดตั้งพร้อมคู่มือการติดตั้งผ่านทางอีเมล์ หรือจัดส่งแผ่นซีดีไปทางไปรษณีย์ แต่ทั้งนี้สองวิธีแรกจะทำให้ท่านได้รับโปรแกรมรวดเร็วที่สุด ปกติแล้วใช้เวลาเพียง 15 นาทีหลังโอนเงิน ท่านก็จะได้รับโปรแกรมพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

3. หลังจากโอนเงินแล้วหากท่านต้องการเอกสารการรับเงิน ทางร้านจะส่ง "บิลเงินสด" ไปให้ท่านผ่านทาง EMS (ค่าส่งฟรี)

4. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และจำนวนครั้ง ทั้งนี้เฉพาะภายในบริษัทหรือองค์กรที่สั่งซื้อเท่านั้น

5. เรายินดีให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม "ฟรี" ซึ่งการดูแลของเราคือช่วยเหลือให้คำปรึกษาท่านทุกอย่างพร้อมทั้งแก้ไขบั๊ก แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดทางเทคนิคและการอัพเดทโปรแกรม

6. สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้งานโปรแกรม (Demo) เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ให้ท่าน และจะแจ้งไปทางเมล์หรือไลน์ ท่านสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ขอ

7. หากต้องการเพิ่มเติมรายงานหรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ในระบบ เราขอพิจารณาดูเป็นกรณีๆไป ว่ากรณีใดควรมีค่าใช้จ่ายหรือกรณีใดควรทำให้ฟรี แต่หากไม่มากจนเกินไปทางเรายินดีทำให้ฟรี

Pich.imhouse
หจก.สงวนฟาร์ม
หจก.ราชสีมา วาย ดี
หจก.พิชญารวมช่าง
หจก.เขาใหญ่คอนกรีตธนทรัพย์
บริษัท MJ Chickenfresh & Nuyamee food
ร้านปานมอเตอร์
ร้านดอนงัวก่อสร้าง
ร้าน R.N.S. 2000 Hardware
บริษัท อุดมศักดิ์กราฟฟิก จำกัด

ภาพที่ 1 : สร้างใบเสนอราคา สามารถสร้างใบเสนอราคาได้ไม่จำกัด และเลขใบเสนอราคาจะรันไปเรื่อยๆ ตามช่วงวันที่ที่กำหนด และตามรูปแบบที่ท่านกำหนดได้

ภาพที่ 2 : พิมพ์ใบเสนอราคา สามารถพิมพ์ใบเสนอราคาได้ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

ภาพที่ 3 : รายการใบเสนอราคา ข้อมูลใบเสนอราคาของท่านจะคงอยู่ในระบบและสามารถสืบค้นเรียกดูได้ตามต้องการ

ภาพที่ 4 : สร้างใบส่งสินค้า สามารถดึงใบเสนอราคามาสร้างใบส่งสินค้า หรือใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีได้ และเลขใบส่งสินค้าจะรันไปเรื่อยๆ ตามช่วงวันที่ที่กำหนด และตามรูปแบบที่ท่านกำหนดได้

ภาพที่ 5 : พิมพ์ใบส่งสินค้า สามารถพิมพ์ใบส่งสินค้า หรือใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

ภาพที่ 6 : รายการใบส่งสินค้า ข้อมูลใบส่งสินค้าของท่านจะคงอยู่ในระบบและสามารถสืบค้นเรียกดูได้ตามต้องการ

ภาพที่ 7 : สร้างใบวางบิล สามารถดึงใบส่งสินค้าที่ขายแบบเครดิตมาสร้างใบวางบิลได้ และเลขใบวางบิลจะรันไปเรื่อยๆ ตามช่วงวันที่ที่กำหนด และตามรูปแบบที่ท่านกำหนดได้

ภาพที่ 8 : พิมพ์ใบวางบิล สามารถพิมพ์ใบวางบิลได้ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

ภาพที่ 9 : รายการใบวางบิล ข้อมูลใบวางบิลของท่านจะคงอยู่ในระบบและสามารถสืบค้นเรียกดูได้ตามต้องการ

ภาพที่ 10 : สร้างใบเสร็จรับเงิน สามารถดึงใบส่งสินค้ามาสร้างใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ และเลขใบเสร็จฯจะรันไปเรื่อยๆ ตามช่วงวันที่ที่กำหนด และตามรูปแบบที่ท่านกำหนดได้

ภาพที่ 11 : พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

ภาพที่ 12 : รายการใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลใบเสร็จรับเงินของท่านจะคงอยู่ในระบบและสามารถสืบค้นเรียกดูได้ตามต้องการ

ภาพที่ 13 : ภาษีซื้อ สามารถบันทึกภาษีซื้อ ผู้ขาย และลดหนี้ภาษีซื้อได้

ภาพที่ 14 : รายงานภาษีซื้อ สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อของแต่ละเดือนได้

ภาพที่ 15 : ภาษีขาย สืบค้นและพิมพ์รายงานภาษีขายได้ตามต้องการ

ภาพที่ 16 : รายงานภาษีขาย สามารถพิมพ์รายงานภาษีขายของแต่ละเดือนได้

ภาพที่ 17 : ลูกค้า สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้ไม่จำกัด และนำไปออกเอกสารต่างๆได้

ภาพที่ 18 : สินค้า สามารถบันทึกข้อมูลสินค้าได้ไม่จำกัด และนำไปออกเอกสารต่างๆพร้อมทั้งกำหนดราคาใหม่ ในแต่ละเอกสารได้

ภาพที่ 19 : ผู้ใช้งานและสิทธิ สำหรับสร้าง User ของระบบ และกำหนดสิทธิการใช้งานหน้าจอต่างๆได้อย่างละเอียด

ภาพที่ 20 : เลขที่เอกสาร สามารถกำหนดรูปแบบและเลขรันของเลขที่เอกสารแต่ละประเภทได้ โดยสามารถกำหนดในแต่ละช่วงวันที่ได้อีกด้วย

ภาพที่ 21 : ตั้งค่า สามารถใส่ข้อมูลชื่อบริษัทหรือชื่อร้าน ที่อยู่ และโลโก้ได้ และรองรับการมีหลายสาขาหรือหลายบริษัท